Kraj mjeseca, kasno je Fliper salonu igrani (razdoblja oporavka ili otvorene ?ivotu)

※ je samo kraj

 

Fliper salonu obratite se kao trend za cijelu industriju, mislim da su neki ljudi koji su ?uli glasine da ne?e van. U stvari, to je u redu. Kraj Fliper salona je, u ve?ini trgovina, molimo da razdoblje oporavka. Prema poslovni plan jasan, to je doba kona?nog prilagodbe. (To je, ako druga strana da, ako ne ?ine mnogo se lopta izdanje do tog vremena, tu je i slu?aj da se smanji.) _ X000D_ kao
Xintai zamjena i ogla?avanja tro?kova koji doga?aj odr?an je, kao rashod od po?etka mjeseca koli?ina je utvr?ena.

 

Xintai zamjena je tako?er odgovorna za kraj mjeseca, tro?kovi, jer se to dogodilo u po?etku mjeseca, to je taj iznos ?e se neizbje?no oporavak postaje neophodno. Ako idete prema planu, ja ?ak ni ne moraju biti toliko oporavio ni kraja mjeseca, stvari koje Pachinko je ne?to ?ak i kao kockanje koji je otvoren. Dok gledate podatke

 

, platformu isplatu toka i proizvo?a?a zna?ajki, na kraju, u suradnji sa svojim vlastitim iskustvom, itd, hit nokat, jer ?e odrediti set, naravno, na neo?ekivano ili nema, ?injenica da or've uzeti je vrlo ?esto u svijetu.

 

U Zato Pachinko igraonica, za kona?nu prilagodbu operativne dobiti, od oko 20. u mjesecu, po?eo stezati nokat, ili spu?tanje pode?enost Horukon unesite oporavak sustava. Govore?i o tome za?to ovaj put je 25. svakog mjeseca u javnosti, to ?e biti va? dan isplate. Ako postoje pla?a, ako ne, kupci mi loviti pobjedu nego ina?e. Vi?e nego u po?etku mjeseca ili sredinom, da je vjerojatno da ?e me s gotovinom.

 

Osim toga, ?injenica da mi jurnjava je malo puno nego ina?e, ?ak i ako su strogi uvjeti noktiju i postavke, prodaja porasla, to ?e biti u stanju podi?i bruto dobit. Nekoliko dana 25. dan previ?e za Hall, prodaja bez tako?er izdao tako?er pokrenuti bruto dobiti i podigao, postaje na ?injenicu da je tijekom zaraditi i najvi?e u jednom mjesecu.

 

kojoj mjeri ?injenica da je bilo oporavak od vremena, tako da se uklju?e u ka?njenju od poslovnog plana svakoj trgovini, ne ka?em kategori?ki, kad ste uzeli veliki zaostatak od bruto dobiti plan, oporavak i ?irine, od vas ?e porasta te?aja.

 

kraj mjeseca, nokti prilagodbe i postavke kao i, ako ?ekate predugo i nije uspio ni jedan dan, to je bruto dobit cilj ulica vi?e ne?e biti u potpunosti uzeti. U mnogo operativnom planu Fliper salonu je svijet koji je prodaje, kako u skupim set bruto dobiti.

 

isto prilagodba noktiju, tako?er zna?i da stavi set, u odnosu na po?etak mjeseca ili sredinom, ?irina neo?ekivano postaje manji kraja mjeseca biti dopu?teno. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavila, to je poku?ati do neuspjeha bez pode?avanja samo, ti psiholo?ko stanje krajem menad?menta strane.

 

samo zato, da postanu svi stoje u istoj situaciji, to je nerazumno vrijeme. Za te?ke prilagodbe je samo nekoliko jedan ton isplatu je predobro. Tablica koja je normalna prilagodba noktiju i Horukon postaviti, tu su u redu. Osim toga, utor, itd, tako?er se lako postaviti promjena od prilagodbe nokte, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu van u odnosu na Fliper.

 

kraj utora, u odnosu na Fliper, u igri, ne bi va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraj mjeseca ne zaboraviti na ?injenicu da je period oporavka, ispitati Cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e jurnjava hit previ?e. To je ?irina neo?ekivano postaje manji kraj mjeseca biti. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavila, to je poku?ati do neuspjeha bez pode?avanja samo, ti psiholo?ko stanje krajem menad?menta strane.

 

samo zato, da postanu svi stoje u istoj situaciji, to je nerazumno vrijeme. Za te?ke prilagodbe je samo nekoliko jedan ton isplatu je predobro. Tablica koja je normalna prilagodba noktiju i Horukon postaviti, tu su u redu. Osim toga, utor, itd, tako?er se lako postaviti promjena od prilagodbe nokte, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu van u odnosu na Fliper.

 

kraj utora, u odnosu na Fliper, u igri, ne bi va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraj mjeseca ne zaboraviti na ?injenicu da je period oporavka, ispitati Cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e jurnjava hit previ?e. To je ?irina neo?ekivano postaje manji kraj mjeseca biti. ?ak i malo, kako bi se pouzdano oporavila, to je poku?ati do neuspjeha bez pode?avanja samo, ti psiholo?ko stanje krajem menad?menta strane.

 

samo zato, da postanu svi stoje u istoj situaciji, to je nerazumno vrijeme. Za te?ke prilagodbe je samo nekoliko jedan ton isplatu je predobro. Tablica koja je normalna prilagodba noktiju i Horukon postaviti, tu su u redu. Osim toga, utor, itd, tako?er se lako postaviti promjena od prilagodbe nokte, ?to ga ?ini lako za o?ekivati ??je loptu van u odnosu na Fliper.

 

kraj utora, u odnosu na Fliper, u igri, ne bi va?u pomo?, ali je rekao da je nepovoljna situacija. Kraj mjeseca ne zaboraviti na ?injenicu da je period oporavka, ispitati Cilj postolje, bolje je igrati bez previ?e jurnjava hit previ?e.