Horukon velike zna?ajka-vidi kroz na?in postavljanja

U Horukon snimanje, on je rekao da su postavili podjele. Pachinko trgovina, ako Uchikome meta prodaje se Horukon i slobodno izra?unati stopu smanjenja, ?to su, kako se kontrolirati isplatu.

 

Kontrola isplata je grupirana s ?etiri od pet u odre?enim uvjetima stoje, ako postane odre?eno vrijeme, ti si rekao da je sustav koji raspore?uje jackpot. Tako?er, grupa odre?uje Horukon, prilikom izdavanja jackpot ROM ton je odabrati jak otpor.

 

ton slobodne baze ili ROM je uzrujan stolni stalak je da je manje vjerojatno da ?e biti odabran. U

 

, oni koji recitirati Horukon hvatanje je, kakav pona?anja ?elimo gledati na ono ?to je u?lo visokog set kad sam ustala. Da

 

pode?en na visini, naj?e??e mi?ljenje kao fenomen vide u smiraj jackpot stolu je ?injenica da je fenomen kao ?to je lopta te?e kroz brodu se usisava u po?etku. Lopta koja je odvezao u normalnom bloku, poku?at ?e Ochiyo ni?e u odnosu na privla?nosti.

 

hit nokat u to vrijeme, ili pasti pod odskakanje pod razli?itim kutovima, ili vam je u?ao u start. U grupiranje je re?eno u ovom Horukon snimanje, postalo je stvari koje su dodijeljene u vezi transformatora. Kada

 

Horukon odrediti grupu jackpot, sila djeluje magnetska, osjeti da postoji osje?aj da lopta je nacrtana. A onda, Toka postaje te?ko da se smanji loptu, vi ste ga podigli, kao ?to sredinu terena prolazne prolazi dobro.

 

razloga za?to je ovaj fenomen nastaje tako?er ?e biti isti kao razlog je gore opisano.

 

a on je rekao da niz pojava, ?ak i kada je jackpot ?e do?i do javlja va? stol, naj?e??e mi?ljenje me?u njima, u drugoj tablici u istoj skupini, super ruke i intenzivna Atsurichi uvijek dogodi, to je fenomen doga?a da odstupi. Za visinu

 

postavljanje u to vrijeme, veliki po Ri kada se ona pojavi, on je rekao da se mo?e oduzeti po prosje?noj 9 postaja Chang, visoka skup u to vrijeme, postoji i teorija da je vjerojatnost da je ista grupa je pobijediti odlu?nost jackpot je visoka.

 

Osim toga, kada je odluka sljede?a grupa je napravio, ali neki ljudi koji su do?li na loptu za po?etak gore.

 

i visoka postavka u vrijeme lutriji jackpot je rekao da se zalaze u mjestu, lutrija od 4 puta na sat treba provesti.

 

ili vi?e, to je fenomen koji se javlja u teku?oj Horukon pode?en na visinu.

 

Na taj na?in, poku?ali smo predstaviti tipi?an fenomen koji je rekao da ?e to naj?e??e javljaju.

 

Za Horukon capture metoda i pona?anja, va?no je da vi vjerujete kojih je jedan, jer postoji teorija. Nakon toga, postoji samo slaganje vrijednost iskustvo u praksi.