Razlika od poslovne politike s obzirom na lokaciju Fliper salonu (stanica Agenti i prigradskih trgovina)

Svaka trgovina, mislim da je poslovanje s raznim ure?ajima po uvjetima na gradili?tu. Pachinko nije iznimka, imamo razli?ite i razne mjere, poslovanje i stvaranje vlastite pri?e slike po uvjetima na gradili?tu. Na primjer, pred trgovinama kolodvora i prigradskim trgovinama, razlika je velika zna?ajke. Ajmo usporediti razliku u vremenu od kupaca i vr?nog rada.

 

■ Fliper saloni za obavljanje poslova u vremenskoj zoni

 

kolodvor ispred stanice Fliper salonu baze kupaca i vr?nog tr?anje, stalo?en trgovine u mnogim centru grada pje?a?ki promet. Za kraj ?eljezni?ke stanice, te uredskih radnika doma?ica i starije osobe i putu ku?i s posla iz mladih mu?karaca i ?ena, o?ekujemo kupaca raznih uzrasta. Konkretno, to pona?anje je vi?e zajedni?kog radnim danom. Tijekom ve?eri od jutra, to je bolje, kao ?to su ku?anice i starije mnoge, bit ?e posebno bend ?ena je ?esto puta.

 

Ali ispred stanice vr?ne rada je takav odavde. Od ve?eras iz le?a je bolji, koji je dolazio u du?an s

 

ujutro, na na?in zamijenio, ovaj put za pla?u radnika poslije rada ?e se po?eti ra?un za ve?inu operacije. Prema tom trenutku, ?to je promet intenzivne kupaca je, 's najve?a zna?ajka ispred du?ana postaje.

 

trgovinu u kojoj se nalazi vremena za obr?e funkcija te rije?i, jer postoje kupci za povratak odba?ena ?ak i na jakom bazom, imat ?e kao jedan od izbora i zato je cilj tamo.

 

u o?troj stanicu prije natjecanja, trgovine ne mogu privu?i kupce u 7 sati i 8 sati radnim danom 6 sati, to je opstanak postaje te?ko.

 

(※ Usput, ako trgovina ima za pode?avanje loptu iz ?to s ROM Yara Horukon, opcija je da odaberete od ove vremenske zone.) _ x000D_
Me?utim, za pla?u radnika odmor je odmor, rad vrhunac te ve?eri od podneva, bit ?e potpuno druga?iji tijek i radnim danom. Osim toga, jer je konkurencija trgovine ?esto, ?ak i ?im lopta iz drugih trgovina, rad ?e se mnogo promijenio.

 

 

 

■ prigradskom Pachinko igraonica kupaca i vrha U vremenskoj zoni

 

klik rada i re?i ?to je u predgra?u trgovini, ne o?ekuju veli?inu baze kupaca na oko Station shop. Govore?i o pokrovitelja, a otac va?em susjedstvu ku?anica i ostalih, starost je tako?er na povi?en, vidimo puno izgledu osobe, kao ?to su 60-ih godina iz 40-ih.

 

gosti razine znanja je relativno niska, to je mnogo, postoje i mnogi trend koji je prazan slatko tablica jake baze i prilagodbe noktiju.

 

dok god to nije popularno restoran dovoljno pozvati se pojavila pri?a u predgra?u Fliper salonu, koji je parkiranje posje?uju automobila ili motocikla ili sli?no, tu je, to ne zna?i tako mnogo vi?e, pa ?ak i oni koji dolaze u du?an od ranih jutarnjih sati nije da su mnogi je status quo.

 

ve?ina, jer ako ?ivi u va?em susjedstvu dolazi u du?an, tr?anje je po?eti istezanja u 12 sati prije i poslije popodne, vrhunac proizvodnje ?e imati mnogo trgovinama oko 3:00 sati od 1. sati. I, prigradski trgovina li postoji mala razlika izme?u vr?ne operacije u dan u tjednu. ?ak i ako postoji natje?u du?an, jer to i nije toliko blizu, to je lako staviti fiksni kupaca.

 

 

 

je da se iskoristi dobro u borbi protiv temelju tih obilje?ja ???

 

1. Tako?er vodi vremensku zonu

 

trgovine od polo?aja vrha, jer je vrijeme u kojem se produ?ava rad je razli?it, ima kao jedna od strategija je da se pokupiti najtoplijeg doba dana. Kao Fliper salonu, naravno, jer osoba koja je izdala loptu iz puno kada postoji visoka stopa iskori?tenosti nije napravio na ?albu u trgovini, to nije cilj tamo.

 

 

2. U vremenu u kojem se mjerenje vremena

 

kupci kupci prebacili razmjene imaju tendenciju da ?e slatki stol jake baze i noktiju je vjerojatno da ?e uzeti. To je zato ?to, na primjer, u slu?aju doma?ica, a to ?e biti bez obzira kako se kocka je jaka, tako da ne morate pripremi ve?eru, imam puno ljudi koji bi poduprijeti nevoljko. Pachipuro da zaradi na strategiji koja ?e pokupiti takvu platformu tako?er postoji. _x00 0D_

 

3. Po istra?ivanju razina znanja

 

korisni?ku bazu kupaca, zato ?to je shvatio da je razina publike koja. Razina postoji i mogu?nost da se prazni ukusna postolje kao niska kao i ljudi ?esto kupovati. Naravno, ?injenica je da ljudi s visokim stupnjem nije ni jedna osoba, ali to je vjerojatno da ?e postati u ?injenici da sama trgovina nema ukusa, Sajikagen od strane samo ?e poliranje iskustvo u borbi ne?ete.