Op?e otvorenog vijek Fliper saloni, zna?ajka-vidi kroz na?in

※ pro?le Molimo pogledajte ?to je trend u cijeloj industriji

 

Pachinko se sastoji u jednoj igri kupaca i trgovine koje pobijediti ili izgubiti. Me?utim, ako se uvijek izgubi, jer klijenti ne?e do?i uskoro u du?an, Pachinko igraonica stranu, ponoviti ili oporavio i van, i dalje ne?e mo?i otpustiti kupca. U svijetu takve taktike, da li Minukeru otvaranja razdoblja, postajete glavni faktor koji utje?e na vjerojatnost za pobjedu.

 

otvaranje razdoblje, to ?e biti druga?iji za svaki du?an. Ja ?elite znati prije svega, re?i da je otvaranje faza Fliper salonu, a ne predanost tom pitanju, kako bi se olak?alo oko po?etka s ?avlima prilago?eni tako da se lopta ne smanjuje, ?injenica da je tako?er prilago?en oko noktiju to ?e biti. Ili, pove?ati ili smanjiti postavku u Horukon, on se ne pojavljuje van, jer ROM je odre?en, ne znam da rukovodstva strane.

 

Me?utim, da li da se prilagodi nokat da se puno rotacije, tako, na primjer, uklju?uje niz Horukon, pove?anjem loto broj puta u ROM-u, to ?e biti lako pogoditi. To je, mislim ono ?to je problem je vidljivo iz Pachinko igraonica strane na takvom stanju. Stvar, zapamtiti.

 

stvar koja se zove pitanje vremena je, u prvoj polovici mjeseca, ako postoji i Pachinko salon u drugoj polovici oporavka, tu su, naravno, i obrnuto. Dakle, znam karakteristike Fliper salonu otvorene sezone, poku?ajte uvid otvorenu ?ivot u du?an Igranje svima. Prije svega, vrijeme je rekao da se otvorena sezona, predstavit ?e u mnogim sredinom otprilike mjesec dana, a ne samo odre?eno vrijeme, u razli?itim situacijama u mjesecu, u stvari, ona postoji.

 

Poseban je cilj, od doga?aja izdaje isplatu, 's vremena da sljede?ih nekoliko dana su najotvoreniji. Ako se doga?aj je neuspjeh, mo?ete mnogo da napusti prilagodbe noktiju nekoliko dana.

 

Osim toga, ?ak i u slu?aju isplate i rada, prodaje i bruto dobit kao rasporedu doga?anja, kako bi privukli kupce krajem mjeseca oporavka, jer je broj predmeta modeli su kao ?to je dobra postavka i noktiju pode?avanje , dvorana nakon velikog doga?aja Te bi trebao dr?ati promatranje. Nakon

 

doga?aja, i takve popularnih modela dana?njice, modeli su preporu?eni, mislim da je dobra ideja da se izazov zbog visoke mogu?nosti. Operacija je namijenjen da se u velikoj mjeri pod utjecajem vremenskih prilika. Sljede?eg dana, kada je prognoza vremena izgubljena je, postoji mogu?nost da se proizvodnja pada.

 

U takvim vremenima, ili se otvoreno malo noktiju, ?ak i ako je visoka postavka je na snazi, o srednjem postavka je vjerojatno da ?e do?i u nekoliko cjelina. Vrijeme lo? dan ?to, ravno vratiti ne, mo?da i i?i malo skretanje, odli?na tablica prona?en. Zatim, ?elite ciljati na kraju je zamjena dan Xintai.

 

Xintai prvi dan, u o?ekivanju kasnije privu?i kupce sutradan, nalazi se trgovina za izdavanje isplatu. Bilo da je otvorena sezona je, to se mo?e potvrditi na brzinu vrtnje pri tisu?a jena. Brzina vrtnje jena tisu?a, a izvan grani?ne crte, je da je otvorio po?etak nokta. U slu?aju Fliper saloni koji su prilago?eni u Horukon, on je rekao da se ili prilagoditi veliki hit vjerojatnost. Dan koji je rekao da se otvoreni ?ivot, je oko tri grubo.

 

specifi?an ispituje kako je ne samo provjeriti Robo podataka kroz ?to vi?e Fliper saloni mogu. Ili, samo u du?anu koji je u partnerstvu s uslugama, kao ?to su podaci Robo mjestu Seven je mogu?e zamijeniti u takvu uslugu. , Vi ?elite da cilj na kraju je zamjena dan Xintai.

 

Xintai prvi dan, u o?ekivanju kasnije privu?i kupce sutradan, nalazi se trgovina za izdavanje isplatu. Bilo da je otvorena sezona je, to se mo?e potvrditi na brzinu vrtnje pri tisu?a jena. Brzina vrtnje jena tisu?a, a izvan grani?ne crte, je da je otvorio po?etak nokta. U slu?aju Fliper saloni koji su prilago?eni u Horukon, on je rekao da se ili prilagoditi veliki hit vjerojatnost. Dan koji je rekao da se otvoreni ?ivot, je oko tri grubo.

 

specifi?an ispituje kako je ne samo provjeriti Robo podataka kroz ?to vi?e Fliper saloni mogu. Ili, samo u du?anu koji je u partnerstvu s uslugama, kao ?to su podaci Robo mjestu Seven je mogu?e zamijeniti u takvu uslugu. , Vi ?elite da cilj na kraju je zamjena dan Xintai.

 

Xintai prvi dan, u o?ekivanju kasnije privu?i kupce sutradan, nalazi se trgovina za izdavanje isplatu. Bilo da je otvorena sezona je, to se mo?e potvrditi na brzinu vrtnje pri tisu?a jena. Brzina vrtnje jena tisu?a, a izvan grani?ne crte, je da je otvorio po?etak nokta. U slu?aju Fliper saloni koji su prilago?eni u Horukon, on je rekao da se ili prilagoditi veliki hit vjerojatnost. Dan koji je rekao da se otvoreni ?ivot, je oko tri grubo.

 

specifi?an ispituje kako je ne samo provjeriti Robo podataka kroz ?to vi?e Fliper saloni mogu. Ili, samo u du?anu koji je u partnerstvu s uslugama, kao ?to su podaci Robo mjestu Seven je mogu?e zamijeniti u takvu uslugu.