Horukon de alta funci?n de ver a trav?s do xeito de definici?n

Na captura Horukon, di-se ser definido divisi?n. tenda de Pachinko si Uchikome a meta de vendas para Horukon, e libremente calcular a taxa de reduci?n, dixo para controlar o pago.

 

O control de pago ? un agrupadas de catro dos cinco en certas condici?ns de p?, Se facer o tempo establecido, est? dito ser o sistema que aloca o jackpot. Ademais, o grupo determinado pola Horukon, ao emitir o jackpot, ROM de ton foi a de escoller unha posici?n firme.

 

ton da base libre ou ROM e soporte de mesa chat foi que hai menos probabilidade de ser seleccionado. En

 

, quen recitam a captura Horukon ?, que tipo de comportamento que quere ollar para o que ? ter entrado en un de alta set cando me levantei. Para

 

definici?n no momento de altura, na maior?a das veces parecer como un fen?meno visto o pr?ximo da mesa de jackpot ? o feito de que hai un fen?meno como b?la que fl?e a trav?s da tarxeta ? absorbido para o inicio. B?la que foi levado ao bloque normal, vai Ochiyo baixo en relaci?n ? atracci?n.

 

bater o prego na ?poca, ? caer baixo saltando en varios ?ngulos, vostede ou entrou no comezo. Na agrupaci?n se dixo neste captura Horukon, converteuse en cousas que son alocados na conexi?n do transformador. Cando

 

Horukon para determinar grupo do jackpot, os actos de forza magn?tica, sente que hai unha sensaci?n de que pelota dese?ada. E ent?n, Tokaido faise dif?cil reducir o bal?n, telo levantado, como bola no medio pasa ben.

 

raz?ns polas que este fen?meno ocorre tam?n ser? o mesmo que a raz?n anterior descrita.

 

e, dise que unha variedade de fen?menos, mesmo cando o jackpot ve?a a ocorrer a s?a mesa, a opini?n m?is com?n entre eles, na outra t?boa no mesmo grupo, super alcance e intensa Atsurichi sempre ocorre, ? un fen?meno ocorre que se desv?an. Para altura

 

definici?n no momento, por gran Ri cando ocorre, dise que se pode subtra?do por medios 9 estaci?ns Chang, a alta conxunto no tempo, tam?n hai a teor?a de que a probabilidade de que o mesmo grupo ? ga?ar a determinaci?n do jackpot ? alta.

 

Ademais, cando se fixo a decisi?n pr?ximo grupo, pero algunhas persoas que vi?eron na pelota para comezar a peor.

 

e unha alta definici?n no momento do jackpot da loter?a foi dito para ser frecuente o lugar, loter?a de 4 veces por hora deben ser realizadas.

 

ou m?is, ? un fen?meno que ocorre na definici?n, no momento actual altura Horukon.

 

Deste xeito, tentamos introducir un fen?meno t?pico que se dixo que ?a ocorren m?is frecuentemente.

 

Para m?todo de captura Horukon e comportamento, ? importante que cre que un, porque hai teor?as. Despois diso, non s? ? apilar o valor experiencia na pr?ctica.