Hanemono ΟΚ στα σ?νορα θεωρ?α;

Τα τελευτα?α χρ?νια, επειδ? εκδ?δεται απ? πολλο?? περιοδικ? pachinko, πληροφορ?ε? ?χει γ?νει τ?σο ε?κολο να εισ?λθουν στο χ?ρι. ?τσι, αν το ?τομο που χτ?πησε το Pachinko, απ? τη στιγμ?, που think're ενδιαφ?ρει να δω που ε?δε μια θεωρ?α λ?ει συν?ρων.

 

Εδ?, τα σ?νορα θεωρ?α, θα ?θελα να ρ?ξετε μια ματι?. Πρ?τα απ '?λα, πριν απ? την ιστορ?α των συν?ρων θεωρ?α, υπ?ρχει ?να πρ?γμα που λ?γεται ?τι ε?ναι οριακ?. Το μηχ?νημα Pachinko, υπ?ρχει μια μεγ?λη πιθαν?τητα χτ?πημα, αντ?στοιχα. Η συνοριακ? γραμμ?, αν το τζακ ποτ στο τζακπ?τ πιθαν?τητα δρ?μο τη? μηχαν??, το ποσ? που ε?χε εισπραχθε? το ποσ? και πληρωμ?? ?τι οι επενδ?σει?, αναφ?ρει ?τι το σημε?ο διακλ?δωση? να ε?ναι συν ? πλην 0.

 

στην περ?πτωση τη? pachinko ε?ναι, αυτ? τη γραμμ? των συν?ρων, η μεγ?λη πιθαν?τητα χτυπ?ματο? και την επικοινων?α ποσοστ? Chang, κ.λπ., υπολογ?ζεται ξαν? απ? μια ποικιλ?α των αριθμητικ?ν τιμ?ν, που εκφρ?ζεται ω? ο αριθμ?? των στροφ?ν του χιλι?δε? γιεν. μηχ?νημα Pachinko ε?ναι, μ?σα και ?ξω, επαναλ?βετε ε?τε ?χι ?ξω, μπορο?με να ?τσι ?στε να συγκλ?νουν προ? την πιθαν?τητα τζ?κποτ που ?χει οριστε?.

 

?τσι, χτ?πησε τη διαχωριστικ? γραμμ? ? περισσ?τερε? μ?τρε? που ?χει οριστε? για κ?θε μηχαν?, π?τε να συγκλ?νουν στην πιθαν?τητα σ?νολο τζακ ποτ στο μηχ?νημα, επειδ? το κ?ρδο? ε?ναι, 's την ιδ?α των συν?ρων θεωρ?α?.

 

βεβα?ω?, θεωρητικ?, αλλ? νομ?ζω ?τι θα γ?νει ?τσι, δεν π?ει ε?ναι στην πραγματικ?τητα να το κ?νει αυτ? τ?σο καλ?. Μιλ?ντα? για του? οπο?ου?, α?θουσε? pachinko ?χει πραγματοποιηθε? ν?χια προσαρμ?στηκε απ? το κατ?στημα. α?θουσε? Pachinko ε?στε προσαρμογ? των νυχι?ν του συνοριακ? γραμμ? του δρ?μου, φα?νεται ?τι δεν υπ?ρχει νωρ??.

 

αν β?βαια ανοικτ? καρφ? γ?ρω απ? την αρχ?, ?ταν νομ?ζετε ?τι αν υπ?ρχει και π?ρα ??απ? τα σ?νορα, κλπ Αν ?χετε σφ?ξει προσαρμογ? των νυχι?ν των γ?ρω εισβολ?α, ε?χε προσαρμοστε?, ?πω? απ?ξεση η μπ?λα ε?ναι, παρ?λο που πολλ? ξεκιν?σει γ?ρω, να μει?σει τα κ?ρδη θα ε?ναι ταχ?τερη. ?ταν πρ?κειται για

 

το σ?νολο των πληρωμ?ν, ε?ναι ανοικτ? μ?νο μ?νο καρφ? στην περιοχ? τη? εκκ?νηση?, εγ? πρ?γμα που γ?νεται ανεπαρκ??. Για να ασκ?σετε αυτ? το περ?γραμμα θεωρ?α, ε?ναι τοποθετημ?να στο πρ?σωπο του διοικητικο? συμβουλ?ου, θα εξετ?σουμε ?λε? τη? προσαρμογ?? των νυχι?ν, μει?νει μπ?λε? Θα πρ?πει να επιλ?ξετε ?να μικρ? τραπ?ζι.

 

?σο το δυνατ?ν περισσ?τερο η πολυαναμεν?μενη απ? την μπ?λα, χωρ?? να μειωθε?, αν δεν βυθιστε? η επ?μενη μεγ?λη επιτυχ?α, αλλ? αν εξετ?σουμε το σ?νολο του ισοζυγ?ου πληρωμ?ν, γ?νεται ?να αρνητικ?, γιατ? τα σ?νορα θεωρ?α δεν ε?ναι πλ?ον ικανοποιημ?νοι.
, ?μω?, ε?ναι ?τι απ? ?να Pachinko θ?σει αυτ? τα σ?νορα θεωρ?α στο κεφ?λι μου, προκειμ?νου να κερδ?σει Νομ?ζω ?τι ε?ναι πολ? αποτελεσματικ?. Στην περ?πτωση τη? Pachinko ε?ναι, κατ? τη στιγμ? τη? σ?γκλιση? με την μεγ?λη πιθαν?τητα χτυπ?ματο?, για να βγ?λουν λεφτ? ε?ναι η αριθμητικ? τιμ? του ?χρηστοι και δεν γυρ?σει αυτ? το πολ? σε χιλι?δε? γιεν το χαμηλ?τερο.

 

να καθοδηγ?σει την ταχ?τητα τη? περιστροφ??, ε?ν επιλ?ξουν την πλατφ?ρμα, απ? ?, τι στα τυφλ? πυροβολο?ν Νομ?ζω ?τι το αποτ?λεσμα ε?ναι καλ?. Για να ασκ?σετε τα σ?νορα θεωρ?α, να π?ρετε το χρ?νο, θα πρ?πει να συλλ?γουν τα δεδομ?να και εκτελε?ται για μεγ?λο χρονικ? δι?στημα.

 

Ωστ?σο, δεδομ?νου ?τι το χτ?πημα στη θεωρ?α, μπορε? να ε?ναι ?τι υπ?ρχει αξ?ζει μια δοκιμ?.