Gwiriwch y cyflymder ailosod Xintai o parlwr pachinko

Amser maith yn ?l mewn parlwr pachinko yn debyg i ddigwyddiad mawr Wrth siarad am amnewid Xintai, roedd hyn a wnaed ar gyflymder o tua unwaith mewn un neu ychydig fisoedd yn y mis. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw newid yn y digwyddiadau pwysig er mwyn denu cwsmeriaid, ond yn aml wedi dod yn aml yn ddigon nid yn cael eu cymharu. Cymerodd Mae yna hefyd un rheoliadau o'r gloch, ond mae cyflymder i berfformio amnewid Xintai, amodau'r safle a chwsmeriaid sylfaen, yn amrywio yn ?l amodau busnes o pachinko. Wrth siarad yn

 

amodau leoliad, yn y parlwr pachinko yn y parlwr pachinko a flaen yr orsaf yn yr ardal Downtown, amnewid Xintai wedi cael ei gynnal bob wythnos. Y rheswm am hyn yw bod, yn yr ardal Downtown a'r flaen yr orsaf, a godwyd gennych yw bod y gystadleuaeth yn tueddu i parlyrau pachinko yn cael eu crynhoi wedi dod yn dreisgar. Xintai, mae wedi dod yn nwydd pwysig iawn er mwyn denu cwsmeriaid.

 

gymdogaeth parlwr pachinko yw, os cyflwyno'r modelau poblogaidd mewn symiau mawr, fydd y sefyllfa yn anochel o gwympiadau yn rhedeg yn llawer. Er mwyn atal y sefyllfa, mae'n mynd i gael ei wrthwynebu gan gyflwyno rhif sy'n cyfateb i nifer y cyflwyno siopau cymdogaeth got y wybodaeth gan y gwneuthurwyr. Yn y parlwr pachinko Downtown, tactegau o'r fath wedi cael eu cynnal bob wythnos, yr wyf yn cyflymder newydd Xintai yn wedi dod yn fwy a mwy I gyflym.

 

Fodd bynnag, bydd peiriant pachinko fod yn gannoedd o filoedd o \ fesul un. Cyfnewid y Xintai, mae'n gryn gost y mae'n ei gymryd. Gyflym Unwaith y byddwch wedi cyflwyno 10 uned, bydd yn dod yn uned o filiynau o yen.

 

iddo, y ffaith bod yn dod yn y fantol fel treuliau fel wythnosol, a'r dibrisiant ac amorteiddio, er mwyn cynyddu incwm ymhellach, yn gyfieithiad y mae'n rhaid eu adferiad gweddus. parlwr Pachinko, megis siopau cadwyn yn cael llawer, ond ni fydd yn gymaint adferiad radical, gyda ph?er ariannol parlyrau pachinko difrifol, parlyrau pachinko arall wedi rhoi llawer o Xintai Nid yw yn llithren yn gwella o ?l ychydig ddyddiau newydd Os, mae achos lle bydd y gweithrediad yn disgyn cyn cymryd yr elw hefyd.

 

Yn ogystal, mae gweithgynhyrchwyr parlwr pachinko, canolbwyntio i raddau helaeth yn Tokyo prefectures cyfagos Ydych chi. Yn achos parlwr pachinko yn y Downtown, yw'r cwsmer y llif yn gyflym, nad ydych yn cael eich gorfodi i brynu amodau Xintai wedi cael llawer o wisg. Ar y llaw arall, yn achos siop maestrefol, bydd amnewid Xintai yn tua hanner y siop Downtown. Wrth siarad am pam, yn wahanol i'r parlwr pachinko Downtown, a'r ffaith bod siop fach i gystadlu yn y gymdogaeth, cwsmeriaid yn ganolfan rheolaidd, yw'r rhan sydd ddim yn aml yn llawer symudiad.

 

cystadlu am eich bod yn golygu nad yw'r parti arall yn bresennol, ac mae hefyd yn dileu'r angen i gyflwyno peiriannau newydd ar y brig ar frys. Yn ogystal, er mwyn cael sylfaen cwsmeriaid hefyd yn dod yn y busnes y ganolfan yn rheolaidd, rydym yn tueddu i gyflwyno tabl a ddefnyddir na'r cynnydd stondin diweddaraf. Fel hyn, ond mae cyflymder ailosod Downtown a'r maestrefi parlyrau pachinko wedi gweld y rheswm pam y gwahanol, nid oes angen i adferiad cyflym i chi os gwerthiant bane yn cael ei gyflwyno Xintai.

 

Xintai yn mynychu'r storfa o amnewid yw, Felly, beth fyddech chi'n ei wneud, neu set adfer i gyflwyno'r gwely anfoddog i gyd-fynd o gwmpas yn gwneud oherwydd bod gwerthiant yn mynd i fyny, dim ond o gwmpas yma yn gweld drwy'r yn arsylwi dyddiol .
Toka
yw graddfa'r gwerthiant y cwmni, mae'n ymddangos bod llawer o bobl nad ydynt yn arwain at y syniad o ddewis bwyty da yn bwynt fath o farn, gadewch i ni ychydig o ymwybyddiaeth. Xintai yn mynychu'r storfa o amnewid yw, Felly, beth fyddech chi'n ei wneud, neu set adfer i gyflwyno'r gwely anfoddog i gyd-fynd o gwmpas yn gwneud oherwydd bod gwerthiant yn mynd i fyny, dim ond o gwmpas yma yn gweld drwy'r yn arsylwi bob dydd.
Toka
yw graddfa'r gwerthiant y cwmni, mae'n ymddangos bod llawer o bobl nad ydynt yn arwain at y syniad o ddewis bwyty da yn bwynt fath o farn, gadewch i ni ychydig o ymwybyddiaeth. Xintai yn mynychu'r storfa o amnewid yw, Felly, beth fyddech chi'n ei wneud, neu set adfer i gyflwyno'r gwely anfoddog i gyd-fynd o gwmpas yn gwneud oherwydd bod gwerthiant yn mynd i fyny, dim ond o gwmpas yma yn gweld drwy'r yn arsylwi bob dydd.
Toka
yw graddfa'r gwerthiant y cwmni, mae'n ymddangos bod llawer o bobl nad ydynt yn arwain at y syniad o ddewis bwyty da yn bwynt fath o farn, gadewch i ni ychydig o ymwybyddiaeth.