Manteision ac anfanteision anelu m?n model mewn parlyrau pachinko

Hyd yn oed pachinko parlwr sy'n mynd ohonoch, yr wyf yn meddwl bod yna bob amser yn rhy dda nid m?n model o weithredu. Yn arbennig, neu wedi cael eu gosod tuag at y siop yn y cefn, y rhif yw ychydig iawn o fodelau yn hynny. Fel cwsmer, hte ond m?n yn fodel, ond mae o anfanteision gwrs hefyd, mae manteision hefyd. Felly, o ran targedu'r m?n model, y manteision a'r anfanteision, byddwn yn edrych ar yr hyn bethau i.

 

Gyntaf fel anfantais, oherwydd bod y wybodaeth model yn llai, yw nad yw cynhyrchu o'r fath ac nid ydynt yn gweld taro mewn gwirionedd yn hysbys. Yn ogystal, mae'r llawdriniaeth yn annhebygol o cydgyfeiriant tebygolrwydd ar gyfer isel, gall fod yn anodd asesu y don o ROM.

 

m?n modelau, yn sylweddol neu beidio yn boblogaidd, mae nifer o hen fodelau sydd wedi mynd dros amser o'r gwerthiant. At y diben hwnnw, rydym yn modelu gwybodaeth megis cynhyrchu neu stondin gwybodaeth balans yn dod yn hynod fach. Yn siarad o sut casglu gwybodaeth yn ei wneud, bydd yn cael ei golli ond yn cadarnhau taro eich hun mewn gwirionedd.

 

jyst daro ychydig bach, gan nad wyf yn gwybod yn fawr iawn, bydd angen i chi penderfyniad rhywfaint o fuddsoddiad. Mae'r buddsoddiad cychwynnol y wybodaeth a gasglwyd, yw'r ffaith y mae'n rhaid eu hystyried. Yn ogystal, mae'r bob amser yn gyflwr lle nad oes rhedeg ei nodweddu gan f?n model. Mae'r ffaith nad yw'r llawdriniaeth yn, fesul y tonnau a thonnau da drwg yn debygol o aros yn ei unfan, ar adeg y tonnau drwg, byddai'n cymryd amser i gydgyfeirio hyd at jacpot tebygolrwydd.

 

i ddal y m?n model, os yw'r cynyddu'r tebygolrwydd o ennill, buddsoddi a llafur y casgliad o wybodaeth, hefyd bydd angen i'r wybodaeth i chi ddarllen y tonnau.

 

Ynddi yn fudd i'r gwrthwyneb, y llawdriniaeth mor a'i fod yn tueddu i gyrraedd y platfform a anelir peidio, oherwydd nad yw'r person arall yn taro eithaf, os yw person sy'n gallu buddsoddi mewn i ryw raddau hunan-gyllido, darllen ton o bob yw bod yn hawdd. rhedeg bob amser yn f?n fodelau gwan, po uchaf y tebygolrwydd bod y ddrama yn cael ei pherfformio yn fras.

 

yn yr achos, fel eich bod yn cymryd y data i ganolbwyntio ar un, gan ei fod hefyd yn Nid yw llawer i daro person arall, fesul Tonnau a stondin o'r amser cydgyfeiriant yn dod yn haws eu gweld drwy. Dewch taro yn y cyfnod hwn lawer yn gyffredinol, megis y tebygolrwydd yn uchel, y ffaith bod y cyfnod o bob haws i'w darllen, byddwch manteision mwyaf posibl.

 

Hefyd, m?n modelau o'r fath, hefyd yn llawer o bethau i gael eu defnyddio fel model digwyddiad. Fodd bynnag, gan fod mewn llawer o achosion yr unig cynyddu y llawdriniaeth, os gwelwch yn dda edrychwch ar yr ewinedd. Mae llawer yn y gorffennol wythnos o ddata, os oes ffordd o wybod y wybodaeth payout, nid yw fod yn well i wneud yn si?r.