Horukon uchel nodwedd-weld drwy'r ffordd o osod

Yn dal Horukon, dywedir ei fod wedi ei osod is-adran. Siop Pachinko, os Uchikome targed gwerthiant i Horukon, ac yn rhydd cyfrifo'r gyfradd gostyngiad, yr ydych yn dweud i reoli'r payout.

 

Mae rheoli payout yw grwpio o bedwar o bump yn rhai amodau yn sefyll, Os byddwch yn dod yr amser penodol, rydych yn dweud i fod yn system sy'n dyrannu'r jacpot. Hefyd, mae'r gr?p a bennir gan Horukon, wrth gyhoeddi y jacpot, ROM t?n fu i ddewis sefyll cryf.

 

t?n y sylfaen am ddim neu ROM yn sefyll tabl drist oedd bod llai tebygol o gael eu dewis. Yn

 

, y rhai sy'n adrodd y cipio Horukon yw, pa fath o ymddygiad hoffem edrych ar yr hyn sydd wedi mynd i mewn uchel-set pan ges i fyny. I

 

gosod ar y pryd uchder, mae'r rhan fwyaf yn aml yn barn fel ffenomenon a welwyd yn y diwedd y tabl jacpot yw'r ffaith bod yna ffenomen fel p?l llifo drwy'r bwrdd yn cael ei sugno i mewn i'r dechrau. Ball a yn cael ei yrru i'r bloc arferol, bydd yn ceisio Ochiyo isod mewn perthynas ?'r atyniad.

 

taro'r hoelen ar y pryd, neu syrthio dan bownsio ar wahanol onglau, chi neu i mewn i'r dechrau. Yn y grwpiau wedi cael ei ddweud yn y cipio Horukon, mae wedi dod yn y pethau sy'n cael eu dyrannu yn y cysylltiad newidydd. Pan

 

Horukon i benderfynu ar y jacpot, y deddfau grym magnetig gr?p, mae'n synhwyro bod yna ymdeimlad bod b?l yn cael ei dynnu. Ac yna, Toka mynd yn anodd i leihau y b?l, yr ydych wedi ei godi, megis b?l i mewn i'r trwy-yn pasio yn dda.

 

rhesymau pam y ffenomen hon yn digwydd hefyd yr un fath fel y rheswm a ddisgrifir uchod.

 

ac, dywedir bod amrywiaeth o ffenomenau hyd yn oed pan fydd y jacpot yn dod at eich bwrdd yn digwydd, mae'r farn fwyaf cyffredin yn eu plith, yn y tabl arall yn yr un gr?p, cyrraedd super a Atsurichi dwys bob amser yn digwydd, mae'n ffenomen yn digwydd bod gwyro. I uchder

 

gosod ar y pryd, y mawr Ri pan fydd yn digwydd, dywedir y gellir eu tynnu i bob 9 o orsafoedd cyfartalog Chang, mae'r set uchel ar y pryd, mae yna hefyd ddamcaniaeth bod y tebygolrwydd bod yr un gr?p yw i ennill y jacpot penderfyniad yn uchel.

 

Yn ogystal, pan fydd y penderfyniad gr?p nesaf wedi cael ei wneud, ond mae rhai pobl yn a ddaeth ar y b?l i ddechrau waeth.

 

a lleoliad uchel ar adeg y jacpot loteri wedi cael ei ddweud i fod yn aml y lle, byddwch loteri o 4 gwaith yr awr yw i gael ei wneud.

 

neu fwy, mae'n ffenomenon sy'n digwydd yn y lleoliad ar y pryd uchder Horukon cyfredol.

 

Yn y modd hwn, rydym yn ceisio cyflwyno nodweddiadol ffenomen a ddywedwyd y byddai rhan fwyaf yn aml yn digwydd.

 

Am dull cipio Horukon ac ymddygiad, mae'n bwysig eich bod yn credu pa un oherwydd bod damcaniaethau. Ar ?l hynny, mae dim ond pentyrru gwerth profiad yn ymarferol.