Y gwahaniaeth polisi busnes oherwydd lleoliad y parlwr pachinko (Asiantau Station & siopau maestrefol)

Unrhyw siop, credaf fod yn gwneud busnes gyda gwahanol ddyfeisiau gan amodau safle. Pachinko yn eithriad, mae gennym wahanol ac amrywiol fesurau, y busnes a gwneud eu delwedd siop eu hunain drwy amodau'r safle. Er enghraifft, o flaen yr orsaf siopau a siopau maestrefol, mae'r gwahaniaeth yn nodweddion mawr. Gadewch i ni gymharu'r gwahaniaeth yn yr amser y sylfaen cwsmeriaid a gweithrediad brig.

 

■ parlyrau pachinko i gynnal busnes yn y parth amser Gorsaf

 

o flaen yr parlwr pachinko orsaf y sylfaen cwsmeriaid a brig rhedeg, siopau barod mewn llawer o draffig Downtown cerddwyr. Am yn agos i orsaf drenau, a gweithwyr swyddfa gwragedd t? a'r henoed a'r ffordd adref o'r gwaith o ddynion a merched ifanc, rydym yn disgwyl i'r sylfaen cwsmeriaid o amrywiaeth o oedrannau. Yn benodol, yr ymddygiad hwn yn fwy cyffredin yn ystod yr wythnos. Dros y noson o'r bore, mae'n well, fel gwragedd t? a'r henoed lawer, yn enwedig menyw band yn aml yn amser.

 

Ond o flaen yr ymgyrch brig orsaf o fath oddi yma. O nos allan yn ?l yn well, sydd wedi bod yn dod i'r siop o fore

 

, yn y modd a disodli, y tro hwn bydd gweithwyr cyflogedig ar ?l gwaith yn dechrau i gyfrif am y rhan fwyaf o'r llawdriniaeth. Yn ?l y cyfnod hwn, pa trosiant sylfaen cwsmeriaid dwys yw, 'i' y nodwedd mwyaf o flaen y siop orsaf.
Siop
lle mae amseru'r reverses swyddogaethau'r y dywediad, gan fod cwsmeriaid i ddychwelyd daflu hyd yn oed yn y sylfaen gadarn, bydd yn rhaid i un o'r dewisiadau hefyd oherwydd anelu yno.

 

yng ngorsaf ffyrnig cyn y gystadleuaeth, ni all y siop ddenu cwsmeriaid am 7 pm neu 8 pm ar ddyddiau'r wythnos 6:00, mae wedi dod yn anodd goroesi.

 

(※ Gyda llaw, os yw'r siop wedi i addasu y b?l allan Beth gyda ROM Yara Horukon, opsiwn yw i godi oddi ar y parth amser.) _ x000D_
Fodd bynnag, ar gyfer gweithwyr cyflogedig gwyliau yn wyliau, y llawdriniaeth brig a chyda'r nos o ganol dydd, yn llif a dyddiau'r wythnos hollol wahanol. Yn ogystal, oherwydd y siop gystadleuaeth yn aml, hyd yn oed cyn gynted ag y b?l allan o'r siopau eraill, y llawdriniaeth, bydd yn cael newid llawer.

 

 

 

■ sylfaen cwsmeriaid parlwr pachinko maestrefol a brig Yn y parth amser

 

o weithredu cliciwch, ac yn dweud beth am yn y siop maestrefol, peidiwch ? disgwyl maint y sylfaen cwsmeriaid i tua siop yr Orsaf. Wrth siarad o noddwyr, a thad eich gwragedd t? cymdogaeth a gorffwys, oed hefyd ar uchel, rydym yn gweld llawer o olwg y person, fel 60au o 40au.

 

gwesteion y lefel gwybodaeth yn gymharol isel, mae'n llawer, mae yna hefyd lawer duedd sy'n wag tabl melys o sylfaen gref a addasiad ewinedd.

 

ar yr amod nad yw'n fwyty poblogaidd o ddigon i alw si yn y maestrefi y parlwr pachinko, sy'n parcio yn ymweld mewn car neu feic modur neu debyg, mae yna, mae'n nid yw'n golygu cymaint mwy, felly hyd yn oed y rhai sy'n dod i'r siop o'r oriau m?n y bore nid yw bod llawer yn y sefyllfa sydd ohoni.

 

mwyafrif, oherwydd os ydych yn byw yn eich cymdogaeth yn dod i'r siop, yn rhedeg yn dechrau elongation am 12 o'r gloch cyn ac ar ?l y prynhawn, bydd cynhyrchu brig yn cael llawer o siopau o gwmpas 15:00 o 1 o'r gloch. Ac, siop maestrefol chi nid oes llawer o wahaniaeth rhwng y gweithrediad anterth yn y diwrnod o'r wythnos. Hyd yn oed os oes siop yn cystadlu, gan nad yw hi y agos at, mae'n hawdd rhoi cwsmeriaid sefydlog.

 

 

 

yw gwneud defnydd o'r dda wrth ymladd Yn seiliedig ar y nodweddion hyn ???

 

1. rhedeg hefyd gan parth amser siop

 

lleoliad y brig, gan fod amseriad y mae'r llawdriniaeth yn cael ei ymestyn yn wahanol, mae yna fel un y strategaeth yw bod i godi oddi ar yr amser poethaf y dydd. Fel parlwr pachinko, wrth gwrs, am fod y person a roddodd y b?l allan llawer pan nad oes gyfradd defnydd uchel yn cael ei wneud at ap?l y siop, nid yw'n anelu yno.

 

 

2. Yn y amseriad y mae'r amseru

 

gwsmeriaid cwsmeriaid droi bydd cyfnewidfa yn tueddu i dabl melys o sylfaen gref a hoelen yn debygol o gymryd. Mae hyn oherwydd, er enghraifft, yn achos gwragedd t?, a bydd yn cael ei waeth sut y mae'r dis yn gryf, felly nid oes rhaid iddynt baratoi cinio, mae gen i lawer o bobl a fyddai'n gefn anfodlon. Pachipuro sy'n ennill yn y strategaeth a fydd yn codi llwyfan o'r fath yn bodoli hefyd. _x00 0D_

 

3. Drwy ymchwil lefel gwybodaeth cwsmeriaid

 

o gwsmeriaid, dyna pam deellir bod lefel y gynulleidfa sydd. Lefel ceir hefyd posibilrwydd bod y pedestal blasus gwag mor isel ? phobl yn aml yn siopa. Wrth gwrs, y ffaith nad yw pobl sydd ? lefel uchel hyd yn oed un person, ond mae hynny'n debygol o ddod yn y ffaith bod y siop ei hun nid oes blas, Sajikagen o'r ochrau yn unig yn mynd i sglein y profiad yn ymladd nid ydych yn.