cam adfer Cyffredinol y parlyrau pachinko, nodwedd-weld drwy'r ffordd

※ hefyd olaf parlwr pachinko

 

Cyfeiriwch at fel y duedd y diwydiant cyfan am ei fod yn rhaid i gwmni masnachol fod yn broffidiol bob dydd. Os credu hynny, ond y cyfieithiad hefyd weld y cyfnod adfer bob dydd, yn eu plith, y diwrnod yw bod yn barod ar elw mawr nag arfer, yn wir am y dyddiad casglu y cyfeirir ato yn y parlwr pachinko. Mewn diwrnod casglu o'r fath, er mwyn peidio ? bod yn golled fawr, gadewch i ni edrych ar sut i adnabod y byddai'r ewyllys diwrnod wedi ei hadfer.

 

hefyd i barlwr pachinko i fynychu'r bawb, yr wyf yn meddwl bod yna sicr yn wir dydd. Pachinko parlwr am y dyddiad casglu, gweld llawer o siopau sy'n fras yr ail hanner y mis. Bydd hyn yn amrywio yn dibynnu ar amseriad y siopau o ddigwyddiadau ac amnewid Xintai. Yr Sut i nodi ychydig ddyddiau yn dilyn cyfnod adfer o'r fath, byddwch yn dal i fod yn addasiad ewinedd. llinellau ffin

 

, megis torri ar draws y, ond yn nodweddiadol o gyfnod adfer addasiad ewinedd difrifol, mae rhan yr wyf am ei gadw edrych ar un arall. Mae'n, os yw'r payout cael ei ddileu ar unwaith, yw bod ai peidio. Yn y termau pachinko fod y payout, a elwir yn TY. Mae'r torri'r TY, mae'n perfformio addasiad ewinedd heblaw'r dechrau, ac yn Chirase y b?l, yn ffordd o leihau'r gymhareb i fynd i mewn i'r cychwyn a'r ymosodwr.

 

Hefyd, os Re Chirase y b?l, hefyd wedi gwaethygu y b?l ar ?l y jacpot, yr wyf yn b?l allan yn diflannu ar unwaith. Yn y cam adfer y parlwr pachinko, mae wedi dod yn pedestal llawer o addasiad ewinedd o'r fath. I wahaniaethu rhwng yr hoelen, ond yn eithaf anodd, patrwm Toka ei gylchdroi sawl gwaith, os bydd o'r farn bod y b?l yn cael ei ddileu ar unwaith, gallwch well fras Os ydych yn pachinko chwarae cyfarwydd. Gan eich bod yn dweud bod y nodweddion digwydd mewn addasiad ewinedd y cyfnod adfer, cofiwch bob cyfrif. Yn achos

 

Hanemono, rhaid i chi fod delio llygad ar bwyntiau o'r fath yn arbennig. Yn ogystal, yn achos megis peiriant CR, felly mae yna hefyd posibilrwydd bod y addasiad yn y ffordd o Horukon, am y peth fyddai hefyd yn da i gadw hyd yn oed mewn cornel o'r pen. penwythnosau

 

a gwyliau cyhoeddus, pachinko ohonoch hefyd cynaeafu fel y gwyddoch Bydd y siop yn llawer. Mae hyn yn arbennig o, megis siopau a siopau gorsafoedd ffyniannus, byddwch yn aml yn tueddu i storio y cwsmer yn hyd yn oed yn ystod yr wythnos. Megis siopau maestrefol, yn y siop nad oes disgwyl i redeg yn ystod yr wythnos, cefn i ddiffodd un o Sadwrn a dydd Sul, mae hefyd naill ai'n siopau sy'n gwneud y busnes, fel yr hyn a gesglir.

 

Ac, a fyddai'n cael ei adennill hyd yn hyn mewn unrhyw parlyrau pachinko, mae yn ddiwrnod sydd wedi'i bennu. Mae'n, Xintai gornel o'r ystod gwyliau'r Wythnos Aur ac ailagor tan y nesaf sydd newydd ei hadnewyddu hefyd, ond tan ddiwedd y mis o 25 o bob mis hefyd. Tan yn y 25ain o bob mis gwyliau yn olynol, gan fod hyd yn oed yn gweld reis gyda gwerthiant elw gros uchel a ddisgwylir, bydd bob amser yn adennill yn yr ochr parlwr pachinko.

 

Yn ogystal, y rhai a oedd ? diddordeb mewn cylchgronau, ac ati hefyd Xintai yw, er mwyn i chi ei chwarae gan eich hun, nid oes gennych unrhyw angen i roi allan. Rhaid bil peiriannau hefyd yn cael ei gasglu, bydd yn cael ei adennill yn sefyll g?m anochel. Xintai naill ai'n cael ei daro ar y diwrnod cyntaf Xintai, mae'n yw bod tebygolrwydd bod y materion gorau i daro ar adeg pan dawel ychydig. A mewnwelediad y pachinko

 

parlwr i'r dyddiad casglu, os gwelwch yn dda fod yn ofalus i beidio ? buddsoddi gwastraffus. Fodd bynnag, a yw'r dyddiad casglu neu beidio, yn unig yr ydym wedi gweld, gan nad wyf yn gwybod yn fawr iawn, bydd yn dod allan angen i daro gwbl. Er mwyn hepgor lleiafswm o fuddsoddiad, y siopau ar y sefyllfa ac ewinedd Yn ddelfrydol, wedi dod i gael eu gweld hyd yn oed ychydig. Felly rydych yn chwarae, et al., Nid oes ganddo unrhyw angen i roi allan. Rhaid bil peiriannau hefyd yn cael ei gasglu, bydd yn cael ei adennill yn sefyll g?m anochel. Xintai naill ai'n cael ei daro ar y diwrnod cyntaf Xintai, mae'n yw bod tebygolrwydd bod y materion gorau i daro ar adeg pan dawel ychydig. A mewnwelediad y pachinko

 

parlwr i'r dyddiad casglu, os gwelwch yn dda fod yn ofalus i beidio ? buddsoddi gwastraffus. Fodd bynnag, a yw'r dyddiad casglu neu beidio, yn unig yr ydym wedi gweld, gan nad wyf yn gwybod yn fawr iawn, bydd yn dod allan angen i daro gwbl. Er mwyn hepgor lleiafswm o fuddsoddiad, y siopau ar y sefyllfa ac ewinedd Yn ddelfrydol, wedi dod i gael eu gweld hyd yn oed ychydig. Felly rydych yn chwarae, et al., Nid oes ganddo unrhyw angen i roi allan. Rhaid bil peiriannau hefyd yn cael ei gasglu, bydd yn cael ei adennill yn sefyll g?m anochel. Xintai naill ai'n cael ei daro ar y diwrnod cyntaf Xintai, mae'n yw bod tebygolrwydd bod y materion gorau i daro ar adeg pan dawel ychydig. A mewnwelediad y pachinko

 

parlwr i'r dyddiad casglu, os gwelwch yn dda fod yn ofalus i beidio ? buddsoddi gwastraffus. Fodd bynnag, a yw'r dyddiad casglu neu beidio, yn unig yr ydym wedi gweld, gan nad wyf yn gwybod yn fawr iawn, bydd yn dod allan angen i daro gwbl. Er mwyn hepgor lleiafswm o fuddsoddiad, y siopau ar y sefyllfa ac ewinedd Yn ddelfrydol, wedi dod i gael eu gweld hyd yn oed ychydig.