Pachinko parlwr o'r sefyllfa payout a'r cymhelliant yn ystod yr wythnos a gwyliau

Yn y parlwr pachinko, bydd yn cael ei rannu i mewn i'r siop i ddangos y cymhelliant i siopau ac ar benwythnosau i ddangos y cymhelliant yn ystod yr wythnos. Yn yr un parlyrau pachinko, pam cymaint o wahaniaeth yn dod allan, byddwn yn ystyried p'un a ddylwn i Mikiwamere symbylu mewn unrhyw le. parlwr Pachinko i ddangos y cymhelliant i yn ystod yr wythnos, rydym yn aml yn storio sy'n bendithio ag amodau'r lleoliad.

 

er enghraifft, yn cael ei rhedeg perthynas siop dda o flaen y siopau orsaf a'r diwrnod o'r wythnos.

 

siopau pachinko o'r fath, ac mae llawer llai i gwsmer a fydd yn mynd i lawer yn ystod yr wythnos, mae tuedd i geisio Goleddu'r. Mae cwsmeriaid sy'n dod i yn ystod yr wythnos, o'i gymharu ? chwsmeriaid sy'n na ddeui yn unig ar benwythnosau, byddwch hefyd yn cael symiau gwahanol o ddyddiau hefyd yn parhau i fuddsoddi i ni drwy. pachinko parlwr da o weithredu yn ystod yr wythnos, dro ar ?l tro ei hadennill drwy leihau yn ystod yr wythnos o gwsmeriaid, ydych chi'n a gadael i sicrhau gwerthiannau sefydlog a elw gros a gweithrediad.

 

am hynny, ond ychydig o raddau yn ystod yr wythnos, efallai y byddwn yn cynnal y busnes i ddangos y cymhelliant.

 

Fodd bynnag, mae'n ymddangos bod yn eithaf anodd dweud. Dyddiau'r wythnos, oherwydd mae 5 diwrnod yr wythnos, yn hytrach na rhoi allan i gyd ar unwaith, efallai y byddwch yn dod i ychydig ar y tro dosbarthu. Mewn achos o'r fath, taro hefyd gan hoelion addasu, gosod Horukon, yn dod mwyach ond yn gweld ton o ROM yw'r sefyllfa sydd ohoni. Onid yw yn mynychu yn ystod yr wythnos ychydig ddyddiau, nid ydych yn gallu dod o hyd i'r ystod yr wythnos cymhelliant. Bydd

 

Fodd bynnag, fel parlwr pachinko, felly penwythnosau a gwyliau fydd sicrhau bod diwrnod casglu, na ddylent taro yr wyf yn meddwl ei bod yn ddiogel.

 

i wrthdroi'r i mewn, ond mae'n parlwr pachinko i ddangos y cymhelliant i Sadwrn a dydd Sul, yn fwy cyffredin mewn parlyrau pachinko a siopau maestrefol nad ydynt yn gallu cael llawdriniaeth sefydlog. Ers

 

Sadwrn a dydd Sul hefyd yw'r diwrnod yn mynd i fyny llawdriniaeth yn naturiol, fel arfer i'w roi i'r adferiad yn gyffredin, yw y parlwr pachinko ei fod yn digwydd yn sefyllfa na ellir fod. Sy'n golygu bod y ffaith y mae'n rhaid ddangos y cymhelliant i Sadwrn a dydd Sul, ar ddiwrnod penwythnos o bobl yn ymgynnull, yr oedd yn gysylltiedig ?'r ystod yr wythnos o weithredu gydag argraff dda Oherwydd bod yna ffigur.

 

Mewn parlwr pachinko o'r fath, neu'n well unig wasanaeth Sadwrn a dydd Sul, neu ceisio paratoi y wobr yr gyfyngedig, gallech weld yr ymdrech hyd yn oed na'r payout. Ap?l o'r amser mae yna gymhelliant, na'r parlyrau pachinko i ddangos y cymhelliant yn ystod yr wythnos, yr wyf yn meddwl bod yn hawdd i'w deall. Ar ben hynny, Sadwrn a Sul dim ond dau ddiwrnod. Oherwydd ei fod yn y cyfieithiad i'r ap?l cymhelliant yn hawdd i'w deall yn y cyfamser, dylem fynd at y streic a anelir at y ddau ddiwrnod o ddydd Sadwrn a dydd Sul. Unwaith y byddwch yn cael y nod, llai o redeg yn ystod yr wythnos, yr wyf yn meddwl fod pobl o parlyrau pachinko i gyhoeddi cymhelliant ar benwythnosau yn ganran buddugol yn cael ei gynyddu.

 

pachinko parlwr o gymhelliant, gwasanaethau a gwobrau yn ogystal ? p?l allan, y graddau y cyhoeddiad y posteri ac yn y blaen, mae rhan sydd i'w weld hyd yn oed o'r tu allan. Pachinko parlwr fy mod yn mynd i chwarae, rydych allan cymhelliant yn y ddau ystod yr wythnos a gwyliau, y pwynt lle cymhelliant yn weladwy yw bod syndod yno.