efica? de la informaci? de pachinko van recollir usant el lloc Robatori de dades Seven

Hi ha un lloc de pachinko que el lloc Llop dades Set. De la mateixa manera com P-m?n de la ind?stria del lloc d'informaci?, es pot veure com la recerca de la informaci? del model i la sala de pachinko, una varietat d'informaci?. En

 

, per? es podria pensar que o no ?s el mateix que el P-WORLD, com el nom del lloc de Llop dades Set, en aquest lloc, les dades espec?fiques i la m?quina de pachinko un per un dels salons de pachinko que s'han registrat els models les dades han arribat a ser vist, s'ha convertit en un m?xim de caracter?stiques.

 

dades vists, nombre pot de vegades, s'inicia la velocitat de rotaci?, que es poden veure fins que el nombre de pagaments. Durant la seva estada a la llar, en la mateixa manera que per mirar el Robatori de dades a les sales de pachinko, tamb? s'ha fet possible que l'endem? de la plataforma per triar.

 

quan per recollir les dades d'un dia normal, va a la botiga de pachinko tancats just abans, crec que hi ha moltes maneres que v?nen a assenyalar un de sol de les dades.

 

Per? no no han d'anar a un sal? de pachinko tots els dies, tamb? es requereix m? d'obra, un cop que la nota equivocada, i no anar a la botiga al dia seg?ent, tamb? va fer al fet que les dades correctes no saben, l'efici?ncia no diu que espec?ficament.

 

Per tant, eficient per utilitzar aquest lloc Robatori de dades Set, i ?s possible f?cilment agregada un per un de les dades de cada sal? de pachinko.

 

En primer lloc, crear una taula de dades a la llar d'un ordinador personal. All?, el lloc de Robatori de dades Set, ?s possible que si es copia i s'obt? la pasta de dades de la taula. Les dades que es copien ?s el nombre de boles amb tota la seva for?a i el nombre total de revolucions.

 

en aix?, es fa possible determinar el pedestal dividir una sola m?quina. Si poses una f?rmula, la divisi? de la m?quina amb la m?quina i el percentatge total d'un dia a dia, ?s molt convenient, ja que es pot calcular.

 

Mitjan?ant el c?lcul de la fracci? de la m?quina, que ser? capa? de captar el dia i taula espec?fica total de la situaci?. L'original no es veu nom?s en les sales de pachinko Dia Des vist les dades a la llar, i tamb? pot decidir la plataforma d'objectiu en el dia anterior, quan en realitat anar a un sal? de pachinko, vost? ser? capa? de concentrar-se en la comprovaci? de la ungla. la recopilaci? de dades

 

, perqu? ?s molt de temps i esfor?, vost? ha de ?s important que sigui la forma f?cil un treball prec?s. Robatori de dades lloc Set ?s un lloc que obt? la disponibilitat de dades dif?cils en altres llocs.

 

No obstant aix?, ?s capa? de veure les dades, ser? nom?s a les sales de pachinko que s'han registrat, salons de pachinko que es van ser? la cosa que no t? sentit si no est? registrat. Llavors, per veure la difer?ncia entre P-WORLD, aix? que vam tornar a pagar, crec que ?s el lloc anomenat o considerat com un projecte de llei d'informaci?.

 

part de la lectura d'una onada de dades, de manera que eren en realitat la mateixa que en un sal? de pachinko, prefer?ncia ?s sens dubte. Pot ser f?cilment sense l'?s del temps, ja que ?s un m?tode d'utilitzaci? de dades, tracti.