Caracter?stiques - veure pel cam? de Horukon temps d'enduriment interm?dia

A la captura Horukon, ha estat la de ser capa? d'establir la pilota fora amb Horukon. Entre ells, alta de la instal?laci?, ajust intermedi, ?s que la implantaci? baixa i tres tipus s?n presents. En, en el conjunt mitj?, ens agradaria el que va a veure el que est? per passar. joc intermedi de

 

Horukon ha estat el m?s dif?cil de veure a trav?s dels 3 tipus d'ajustos.

 

A mesura que la ra?, aquest tipus de coses perqu? el moviment similar al conjunt d'alta en el moment pot ser vist. Per exemple, en l'ajust alt, per? va ser el que hi ha la sensaci? que la pilota ?s aspirat al principi, ?s aix? que coses com el mateix tamb? al centre quan es produeix ajust.

 

Tamb?, i dels fen?mens que es fa dif?cil reduir la bola de la safata superior, tamb? ha estat amb el tamb? oc?rrer en el fenomen d'ajust mitjana tendeix a trav?s del carrer. El fet que ?s, la difer?ncia entre el valor alt i la posici? interm?dia, s'arriba al fet que no sigui massa gran.

 

No obstant aix?, ens agrada tamb? hi ha un lloc on diferents en l'ajust alt i una posici? interm?dia.

 

que, sembla que el fet que el nombre de Givin el pot ?s diferent. En el cas d'ajust alt, dins del grup, que va ser elegit en una decisi? de grup, per? ha estat un gran ?xit es produeix una per una, en el cas d'una posici? interm?dia, tamb? en el grup guanyador, de quatre dins dels cinc grups, sobre un nom?s li passen coses probables que el premi no est? tancada.

 

en aquesta teoria, entre els quals estan a afirmar la captura Horukon, perqu? tamb? els que l'opini? ?s diferent, no s? esborrar-ho. Donat el fet que algunes persones tenen aquest tipus d'opini?, tractar de fer refer?ncia com un opini?.

 

aquests fen?mens seran la caracter?stica que pot oc?rrer en l'ajust mitj?.

 

tal cosa ?s, en colpejar l'objectiu de la taula que es produeix de forma regular, fins i tot en l'ajust mitjana s'ha dit que ?s possible dibuixar un gran ?xit amb antelaci?.

 

No obstant aix?, per a la captura utilitzant la Horukon, tenen diferents opinions entre els que afirmen aix? Tamb? ?s cert que hi ha sovint tamb? el cas que. Ja que ?s tamb? poc s'ha escrit sobre el conjunt mitj? quan en

 

xarxa, etc., b?sicament, en refer?ncia a la posici? alta i el fenomen alguna cosa similar, es convertiria en el fet que una bona idea per veure el nombre o similars del pot crec.