L'important en estr?nyer la taula objectiu per veure el gr?fic caiguda en un sal? de pachinko

Recents pachinko sala, una pantalla gran amb una m?quina anomenada de dades Llop, botigues que estan instal?lats s'ha convertit en molts. La botiga de l'obertura frontal i el comptador abans, etc, en aquesta m?quina s'ha instal?lat, la recent taula de joc d'un en un per les dades, i la probabilitat de pot ascendeixi, de fins a colpejar i gr?fic de transici? de pagament es coneix com gr?fic d'assentament es pot veure l'onada, com ara el nombre de revolucions.

 

Tamb?, no hi ha sales de pachinko Robatori de dades, que ve amb un comptador de dades en cada taula.

 

ser? per contrarestar el mateix tipus de paper, per? cada vegada m?s es tracta d'una petita quantitat d'informaci? en comparaci? amb el Robatori de dades. Es tracta d'una gran quantitat d'informaci? es veu Robatori de dades, per? les dades que desitja que m?s s'identifica en el ?s la cada matriu i el gr?fic de transici? pagament.

 

El gr?fic transici? de pagament, i la situaci? de la jornada una pilota de alba i addicte a la taula del gr?fic de l?nia, ?s el que era f?cil de veure. Pagament o en el moment del gran ?xit, la situaci? i de la cont?nua Chan, es pot comprovar el grau addicte posterior.

 

com la part superior i part inferior del moviment ?s estreta plataforma d'aquest gr?fic de l?nies, pugi corrent ?s estable, ser? dif?cil apuntar reposar addicte.

 

※ Per descomptat, ja hi ha, per descomptat, tamb? ?s possible que nom?s un fort per?ode de Horukon quan el tallagespa estava assegut en un estand que ara ?s estable.

 

la part superior i inferior del moviment violent suport d'aquest gr?fic, difer?ncia greu d'addicci? i per, fins i tot un dia abans que el fort, quan no sap onades apareixen de sobte molesta, ?s la taula en la qual hi ha el perill d'addicci?. No obstant aix?, aquesta posici?, ja que ?s tamb? poder explosiu, per? ?s els extrems, que pot ser tamb? el fet que la plataforma que es pot esperar a bufar m?s paraules.

 

I, vull que mira a un altre pou ?s la probabilitat de plataforma.

 

la m?quina de pachinko ?s, per? hi ha una gran probabilitat de cop, que representa la probabilitat que ara separat del pot ascendeixi amb ell, que es mantindr? la probabilitat. Girar (unitats per probabilitat Jackpot) moltes vegades, ser? una guia del que ha arribat un sol pot. En general, aquesta Tai 確 Si la taxa ?s de 180 o menys, ser? els ulls objectiu de la plataforma.

 

i convertit en m?s de 180, tamb? es va incrementar la inversi? de fins a colpejar, o es converteix en delicat equilibri tamb? es va recuperar pot ser tan va sortir. No obstant aix?, per trobar una plataforma 180 o menys, la realitat ?s bastant gran.

 

m?s, en el robatori de dades, es pot veure el pachinko emmagatzemar totes les dades. Si ens finament confirmaci?, o t? una intensa l?nia de suport ?s suau de la probabilitat taula de la cantonada pedestal i slump gr?fica, tal posici? en una illa prop de l'entrada, molts a tal, tamb? pot ser capturar l'h?bit de negoci vost?.

 

En primer lloc, decidir el model que desitja per colpejar, pagament de prop d'una l?nia recta ?nica tribuna gr?fic de transici? pot ser o b?, seleccionar la taula sovint per mantenir-se per sobre de la mitjana de la l?nia, al seu torn, ?s ferma posici? del gr?fic baixada del, ?s possible que vulgueu perqu? coincideixi amb triar la taula baixa nom?s pot suportar la probabilitat.

 

es col?loquen en el tauler de joc, en el cas de les ?niques dades del comptador de cap botiga de pachinko, ?s possible que no surti una probabilitat trapezo?dal. En

 

ara, perqu? tamb? hi ha un comptador de dades que mostrar? el nombre total de revolucions, en el m?tode de c?lcul es va introduir anteriorment, si us plau faci el mateix matem?tiques. Que cegament vaga tamb?, la persona que va colpejar a revisar la probabilitat, cosa on es pot guanyar encara m?s. , Seleccioneu la taula sovint per mantenir-se per sobre de la mitjana de la l?nia, aquesta vegada, en el gr?fic de caiguda de la posici? ferma, pot ser joc per triar una taula baixa ?nica que pot suportar la probabilitat.

 

es col?loquen en el tauler de joc, en el cas de les ?niques dades del comptador de cap botiga de pachinko, ?s possible que no surti una probabilitat trapezo?dal. En

 

ara, perqu? tamb? hi ha un comptador de dades que mostrar? el nombre total de revolucions, en el m?tode de c?lcul es va introduir anteriorment, si us plau faci el mateix matem?tiques. Que cegament vaga tamb?, la persona que va colpejar a revisar la probabilitat, cosa on es pot guanyar encara m?s. , Seleccioneu la taula sovint per mantenir-se per sobre de la mitjana de la l?nia, aquesta vegada, en el gr?fic de caiguda de la posici? ferma, pot ser joc per triar una taula baixa ?nica que pot suportar la probabilitat.

 

es col?loquen en el tauler de joc, en el cas de les ?niques dades del comptador de cap botiga de pachinko, ?s possible que no surti una probabilitat trapezo?dal. En

 

ara, perqu? tamb? hi ha un comptador de dades que mostrar? el nombre total de revolucions, en el m?tode de c?lcul es va introduir anteriorment, si us plau faci el mateix matem?tiques. Que cegament vaga tamb?, la persona que va colpejar a revisar la probabilitat, cosa on es pot guanyar encara m?s.