Caracter?stiques - veure a trav?s de la forma de les ones de la ROM ?s fort per?ode

premi m?s gran m?quina de pachinko es divideix en tota la gesti? de ROM. Si Minukere fort fase de la ROM, major ser? la probabilitat que Givin el pot. Per tant, si hi ha una caracter?stica de la fase favorable de la ROM, i despr?s amb m?s detall la seva explicaci?.

 

Si ROM ?s fort, els signes f?cils de colpejar el pot surt diversos. En particular, la producci? i arribar, tractar de centrar-se en la forma reeixida. Per exemple, ?s l'abast i el rendiment, una varietat de la seva producci? i assolir o es col?loqui amb freq??ncia.

 

addictiva despr?s per ha detingut encara menys, vost? o marques d'enfonsament per fiable en la intensa calor del seu abast. A m?s, experimenta el retroc?s en la reducci? de temps, etc., o promogut a la ronda, crec que seria convertit en per?ode de fort.

 

Llavors, en el per?ode favorable, o ?s probable que passi est? comunicant Chang, ?s tamb? un dels forts per?ode del flux de variaci? probabilitat est? arribant cada vegada m?s per al pot. Per exemple, en lloc d'aturar nom?s perqu? no va venir vagues en els menys hores de treball, ?s d'aproximadament 200 revolucions tracten de jugar amb paci?ncia.

 

abans de quedar-se sense una caixa, tamb? coses com pot ser restada gran ?xit, crec que hi ha coses que experimenta. Seguit d'un bon flux, no ?s addictiu, si hi ha alguna cosa aix? com que v?nen colpejar fins i tot interrompre immediatament a continuaci? per la, hi ha una possibilitat de per?ode de fort.

 

reposar per aquestes caracter?stiques en moviment, ser? sobre la taula que podria haver arribat amb una caracter?stica del per?ode fort, crec que pot ser deliberadament jugar intent.

 

Despr?s, a la sala de pachinko, hi ha una figura del nombre de divisi?. Aquest model ?s quant ser? la figura de l'emerg?ncia a anar reduint el client. D'aquesta manera botiga de pachinko, oi o fins i tot canviar l'ajust ungles i similars.

 

costat de pachinko sala, si no canvia, mentre que el nombre de divisi?, tamb? estar? uns dies se segueix per?ode favorable. la fase s?lida de la ROM ?s l'?nica cosa que es pot veure immediatament per jugar a. ?s, si ens fixem, especialment en el gr?fic de dades, ser? m?s f?cil d'entendre millor.

 

millor de forta base de dades Agradaria que es veu ?s l'onada del nombre total de revolucions i gr?fic de l?nies. At?s que se segueix el pot, tracti de triar un petit nombre de revolucions taula del dia. I en aix?, la plataforma que est? arribant per 200 de rotaci? abans i despr?s de la seg?ent en un petit lloc addictiu, posarem la possibilitat d'una onada de forta est? arribant al seu camp de visi?.

 

despr?s del per?ode normal, identificar fermament el l?mit de la vida molest, aix? que ?s important fer una parada en el temps que poden maximitzar els beneficis sense inversions antiecon?miques.

 

quan la vida ordin?ria, o c?rrer a trastornar la vida ha de ser predit mitjan?ant, per exemple, en refer?ncia a les dades del passat. Ara, ja que ?s dif?cil determinar ?nicament en el comportament de la taula que est? jugant, anem juntament amb les dades per determinar a partir de dues perspectives.