Ono ?to je ?esto u Horukon konfiguraciji grupi pa?inko salonu

konfiguraciju grupa, kao odgovor na jackpot signal iz konfiguracije Hall za svaku grupu ?e biti onaj koji je stavio van jackpot. Strategija hvatanje konzervator hale, je ono ?to je Dasa mislio. Evo, sala konzervator su iz hvatanje, ?elimo uvesti ono ?to je poznato kao zajedni?ki obrazac u konfiguraciji grupe.

 

Konfiguracija grupa u dvorani konzervator snimanje, kraj konfiguraciju broj, side-by-side konfiguraciju, ka?e se da postoje tri vrste nepravilnih konfiguracije. Me?u njima, konfiguracija se re?i da nacionalno ve?ini velikih, side-by-side konfiguraciju i je razli?ito nazivaju kraju konfiguracije, ali ne zna da li je onaj koji formalno u mnogim slu?ajevima.

 

je da ova konfiguracija je naj?e??i, side-by-side konfiguracija i kraj konfiguraciju tako?er, izgleda da je stvar koja je lako potvrditi, jer je razlog da je lako sa prepoznatljivim. Jer nije u ?injenici da potvrde na pa?inko salonu se mo?e uzeti, postao je ?injenica da ?e biti tako u spekulacije.

 

u slu?aju kraju konfiguracije, kraj stola na kojem su povezani broj transformatora je ista platforma ?e biti jedna grupa. 1 grupa je ?ini oko pet otprilike. Na primjer, u 20 jedinica otoka, to ?e biti ?injenica da je pet grupa ima na otoku.

 

ovo grupisanje, jer je sprovedena u cijeloj pa?inko salonu ?e biti ?albu u zarobljavanju dvorani konzervator. Se da ?e to biti i naj?e??e, konfiguraciju side-by-side, side-by-side, postao je 4-5 grupe, kada osvajanje jackpot na lutriji, ?injenica da se jackpot u njoj se distribuira ho?e? li.

 

Me?utim, u posljednjih nekoliko godina, ka?e se da postoji i pa?inko salonu mije?anje kraju konfiguracije i konfiguracije side-by-side. Ako se mije?a konfiguraciju side-by-side i na kraju konfiguracije, tako da imaju razli?ite strane otoka, mo?emo utvrditi je rekao da postane malo te?e. Me?u pa?inko salona

 

, i otok side-by-side konfiguraciji, budu?i da je otok kraju konfiguracije se mije?aju, ka?e se da je vrijeme za istra?ivanje kada je do?lo do jackpot. Ova grupa -Loop podjela je sasvim bez obzira na takve modele, a zatim da je zatvoren u samo stajati broj, ja stvar koja jackpot ?esto javlja unutar iste grupe.

 

Ali nedavno, postoje mnogi pa?inko salona koje su uspostavile jednu od transformatora na jedan kako bi se sprije?ilo problema. U tom stvar, objasnio postojanje grupacije bi imala vi?e ne pridr?avaju.

 

ideja konfiguracije grupe, pretpostavlja se da je broj baze jackpot nema osnova za samo dogodi da budemo zajedno. U pa?inko radnju da idem sa tobom, bez obzira da li je uspostavljena konfiguraciju grupa iz hvatanje dvorani konzervator, to mo?e biti zanimljivo da pogledam jednom.