Karakteristike - vidi kroz na?in valovima ROM-a je jak period

Pa?inko ma?ina jackpot je razbijena u svim upravljanje ROM-u. Ako Minukere jak fazi ROM-u, to je ve?a vjerojatnost da uopljte ne ferma jackpot. Dakle, da li postoji mogu?nost povoljnog faze ROM, a zatim detaljnije va?e obja?njenje.
Ako
ROM je jaka, znaci lako pogoditi jackpot izlazi razli?ite. Konkretno, proizvodnja i do?i, poku?ajte da se fokusiraju na to kako hit. Na primjer, to je domet i performanse, razne proizvodne i dosti?i ?e ili ?esto postaviti.
ovisnost nakon
po prestao jo? manje, ti ili potonuti maraka po pouzdano u vru?ine doma?aja. Osim toga, imate pull-back u smanjenju vremena, itd ili promovisan u krug, mislim da ?e to biti postati jak periodu.

 

Zatim, u povoljnom periodu, ili je vjerovatno da ?e do?i do komunicira Chang, je tako?er jedan od jakih perioda protoka varijacije vjerojatnost dolazi sve vi?e na jackpot. Na primjer, umjesto da zaustavi samo zato ?to nije do?ao ?trajkova u kra?e radno vrijeme, iznosi oko 200 okretaja u poku?aju da se igraju sa strpljenjem.

 

prije ponestaje kutiju, i vi stvari kao ?to se mo?e oduzeti veliki hit, mislim da postoje stvari koje imate. Zatim dobar protok, nije zarazna, ako postoji tako ne?to do?i pogodio ?ak odmah zaustavljen u sljede?im po, postoji mogu?nost sna?nog perioda.

 

odstoji takvih funkcija u pokretu, to ?e biti na stolu koji su mogli do?i do odlika jake periodu, mislim da je mo?da namjerno igra poku?ati.

 

Zatim, u pa?inko salonu, postoji figura broj split. Ovaj model je koliko ?e biti brojka od pojave odemo smanjenjem kupca. Na taj na?in pa?inko trgovina, jesi li ili ?ak mijenja nokte prilago?avanja i sli?no.

 

pa?inko salonu strane, ako vam se ne mijenjaju dok je broj split, mo?ete biti i nekoliko dana slijedi povoljan period. Jak faza ROM je jedina stvar koja se mo?e vidjeti odmah igraju?i na. To je, ako pogledate, posebno u grafu podacima, ?e biti lak?e dalje shvatiti.

 

najbolje u jaku bazu podataka Bih da vidim je val od ukupnog broja okretaja i linije grafova. S obzirom da je jackpot prati, poku?ajte odabrati brzinu mali sto rotacije dana. I u tom, platforma koja dolazi po 200 rotacija prije i nakon sljede?eg u malom ?tandu zarazna, stavimo mogu?nost talas jak dolazi u vidno polje.

 

nakon normalnog trajanja, ?vrsto identificirati granicu uznemiren ?ivota, tako da je va?no da se zaustavi na trenutak da se maksimizira profit bez rasipni?ki ulaganja.

 

kada obi?an ?ivot, ili da ?uri da uznemiri ?ivot mora se predvidjeti, na primjer, u odnosu na prethodne podatke. Sada, s obzirom da je te?ko odrediti samo u pona?anju za stolom igrate, hajde da zajedno sa podacima kako bi se utvrdilo iz dvije perspektive.