Hanemono OK u teoriji granice?

U posljednjih nekoliko godina, jer je izdata od strane mnogih pa?inko magazina, informacije je postao tako lako u?i u ruci. Dakle, ako osoba koja je pogodila pa?inko, jednom, think're sam zainteresovan da vidim da je to na granici teorija ka?e.

 

Evo, teorija granica, ?elio bih da pogledam. Prije svega, prije nego ?to je pri?a o teoriji granice, tu je stvar za koju se ka?e da je na granici. U pa?inko stroj, tu je veliki hit vjerojatnost, respektivno. Grani?ne linije, ako je jackpot u jackpot vjerojatnost ulici ma?ine, iznos je unov?io iznos i isplate tog ulaganja, ka?e da ogranka ta?ke biti plus ili minus 0.

 

u slu?aju pa?inko je, ovo grani?ne linije, veliki hit vjerojatnost i komunikaciju Chang stopa, itd, ponovno izra?unati iz razli?itih broj?anih vrijednosti, ona se izra?ava kao broj okretaja hiljadu jena. Pa?inko ma?ina, i izlaze, ponoviti ili ne van, mo?emo tako da konvergiraju u jackpot vjerovatno?a da je postavljen.

 

Izna?ao grani?ne linije ili vi?e umire koji je odre?en za svaku ma?inu, kada da konvergiraju na setu jackpot vjerojatnost na ma?inu, jer je to profit, 'S ideja teorije granice.

 

sigurno, teoretski, ali mislim da ?e postati tako, ne ide, ustvari ovo tako dobro. Govore?i o tome za?to, pa?inko salona je izvr?ena nokti pode?ava radnju. Pa?inko salona ste prilago?avanje noktiju ulice grani?ne linije, ?ini se da ne postoji rano.

 

ako sigurno otvorena za nokte oko po?etku, kada mislite da li postoji i izvan granica, itd Ako su poo?trile prilago?avanje noktiju oko napada?a, bio prilago?en, kao ?to su struganje je lopta, iako je mnogo po?eti oko, smanjiti isplate ?e biti br?i. Kada je u pitanju

 

sve isplate, otvorena je samo samo ekser u blizini samog po?etka, ja stvar da postane nedovoljan. Da se bave ovom teorijom granice, su raspore?eni u lice odbora, gledamo sve prilago?avanja noktiju, smanjuje lopti Potrebno je da izaberete malim stolom.

 

?to je vi?e mogu?e dugo o?ekivanog out loptu, bez smanjivanja, ako ne i potopiti sljede?i veliki hit, ali ako pogledate na ukupno platnog bilansa, postaje negativan, jer je teorija granica vi?e nije zadovoljan.
je, me?utim, da se od pa?inko tu teoriju granica u glavi, kako bi se pobijediti, mislim da je to vrlo efikasno. U slu?aju pa?inko je, u vrijeme konvergencije na veliki hit vjerojatnost, da bi novac je numeri?ka vrijednost beskorisnih i ne uklju?uje toliko u hiljadu jena najni?i.

 

da vodi svoj broj okretaja, ako se odlu?imo za platformu, nego slijepo pucati, mislim da je rezultat dobar. Za obavljanje teoriju granice, uzeti vremena, potrebno je da prikupljanje podataka vr?i se i tokom du?eg vremenskog perioda.

 

Me?utim, budu?i da je hit u teoriji, mo?e biti da postoji vredi probati.