Prikupljene informacije stvaranje mre?e kontakata sa pokroviteljima, Pachipuro u pa?inko salone

Mislim da postoje kupci koji vide svaki put kad idem na pa?inko salon. Kupci koji putuju svaki dan Shigeku stopala od takvih zaposlenika, poznat kao pokrovitelji u pa?inko industriji. I, iako mislim vjerovatno ozna?ena sa lako prepoznatljivi, neki ljudi zovu Pachipuro jedu u pa?inko.
U
pa?inko salon, kupci su smatrani osnovi Pachipuro, Koliko ?esto mogu biti zabranjena, ali i te?ko je re?i. U takvim Pachipuro ili je to da li je najbolje da se napravi li?nu vezu sa stalnim, ali osoba koja je trebalo da se upoznaju do te mjere da mo?e govoriti, mislim da je to, naravno, prednost.

 

regularnih uklju?uju, ali se ne i ovise o doga?ajima i period oporavka, to ?e i?i na isti pa?inko salon na dnevnoj bazi. Pa?inko je favorit je, naravno, ali stalnim su uglavnom one koji vole da se kupuju.

 

pitanje da li osoba ima da razumem, ali ?e se dogoditi u drugoj pri?i, jer je to prevod idu u istu pa?inko salonu svaki dan, znamo dobro ?tandu kretanja i najbolje. Na primjer, da je platforma, Toka je ovisnik mnogo puta ju?er, bili smo puno ulaganja, pri?a o kao ?to su ponovo iza?li Nakon ?to mnogo se mnogo puta, da li ili ?uli razne razgovara.

 

Do ideju da napravi li?ne veze sa stalnim, iz podataka, od vas ?e biti informacije, kao ?to ne mo?e lako pro?itati, to je mogu?e dobiti lako. Normalno, ili ima posla, mislim da je ?ak i kada je te?ko oti?i u pa?inko salonu svaki dan.

 

informacije iz redovnih, ali mo?ete povremeno stvari kao dobro u svakom slu?aju, tako da ili ja da opi?e one koji su dobar izgled za vi?e informacija, molimo pogledajte govori. Tu je najvi?e koristi biti da bi se uz redovni.
je li?na povezanost
onda Pachipuro, ali mislim da je to u stvari sasvim realno te?ko. Me?utim, ako sam bio u mogu?nosti da se li?ne veze sa bilo ?anse Pachipuro, mislim da nema sumnje da je ohrabruju?e izvor informacija na vi?e od standardnih igra?a.
_X 000D_ Pachipuro je, jer oni zara?uju za ?ivot na pa?inko, bio je zna?ajan studija. Svaki od specifikacije i performanse ili grani?ne linije, kao ?to je da se zaustavi ili kada je napad, smatra se da ga imaju razli?ite informacije za svaki model.

 

Me?utim, u slu?aju Pachipuro, za razliku od redovnih, okolo u krugovima ukusan pa?inko salonu u potrazi za pobjede. To ne zna?i da svaki dan na isti pa?inko salona, ??oni koji ne idu samo na isti pa?inko radnju, ali je, naravno, i onih koji idu u raznim pa?inko salone, tako?er mo?e nai?i se utvrdi da

 

Pachipuro, mislim da je te?ko . Najbolje je, ja ne znam Pachipuro, to je da se sprijatelje s ljudima koji su uvijek dobro van. Kada sam poku?ao da razgovara sa, ako vi ili Kuwashika "u ma?ini informacija, postoji mogu?nost da se dati validne informacije.