Normalno poslovanje u vrijeme platformu odabrati je pa?inko salonu

Tra?iti da se osigura napustiti platformu je nemogu?e pri?e, ali, kako bi se sprije?ilo rasipanje ulaganja, podaci i noktiju je mjesto ?elite da vidite. U, u tabeli da izaberu u vrijeme normalnog poslovanja, mi ?emo pogledati kako dobro izabrati pa?nju platformu za bilo kojeg dijela. Prije svega, mi ?emo pogledati podatke.

 

To je, u zavisnosti od vremena posjetiti, kada vidi podatke, morate uzeti u obzir uzimaju?i u obzir ?injenicu da je normalan radni dan. U normalnim radnog dana, jer ne postoji da ugasi pa?inko salonu strane, samo zato ?to je to bio jak dan ranije, bolje je da se zaustavi od toga da odmah sjeo.

 

u tabeli koji su u odnosu na prethodni dan, bez obzira da li su broj puta i kakav strani hit Atari i broju okretaja dana je va?no. I to je iza?i dan ranije, i dobar broj obrtaja stoje dana, postoji mogu?nost da je dan prije i nokat se nije promijenila. Osim toga, ?ak i ako ne zategnuti Inochikugi, noktiju prolazi loptu do po?etka indukcije noktiju, mo?da ste zategnuti.

 

sada lampe podataka, tu je i vrsta brzine rotacije do pogodio je prikazan. Dok jedan od veliki hit, imajte tako?er bi se osiguralo da u kojoj mjeri rotaciju. Nekoliko dana jak, pristojan broj okretaja dana, a ako se zaustavlja hit toka, a ne ime vjerojatno je da postoji vrijednost udariti u vrijeme normalnog poslovanja. Ako

 

Horukon i?i sa CR ma?ina u cilju bi usvojili radnju, ?itanje kao ?to su navika, kao ?to je val konfiguracije grupe i ROM Horukon odaberite vjerovatno u?i jakim ?ivot sada stoje. Ako

 

ljudi koji ?ele da se dosljedno pobijediti u Hanemono, jer je pode?avanje nokat je podijeljena na ishod, to ?e se vidjeti u centru noktiju.

 

Me?utim, ?ak i ako su podaci na jak, ako se utvrdi da je ili ne zategnuti noktiju, i zategnite indukcije nokat se ne preporu?uje da se toliko investicija. Takav stav, jer je isplata smanjuje jo? br?e, a kada udari, preporu?uje se zamijeniti dobar i stvari reza.

 

Osim toga, ?ak i ako postoji hit ?ak i na dan, i toliko je brzina rotacije Ili, ako ne, u slu?aju brzina rotacije mo?e biti dole osje?aj je, mislim da je bolje da se kre?u odmah umre. Osim toga, pode?avanje noktiju u vrijeme redovnog radnog postao normalan nokat njegovoj radnji. Ako

 

ne sje?am stanje nokta, jer je nokat dr?ave u vrijeme osloba?anja ili kada oporavak postaje ne?itljiv, Obratite pa?nju na dobar izgled. Nail je normalno, ali je nekoliko milimetara odnosom konverzije, izlazi razliku. Da biste vidjeli noktiju mo?ete lako razlikovati platformu najvi?e cilj o?ima, ali za svakoga tko ?eli tako lako razlikovati, mi ?emo vam objasniti brzinom rotacije. Ako uslovima

 

broj okretaja, u pa?inko salonu 3,5 jena razmjene, oko 13 puta u hiljadu jena, oko 15 puta u 3 jena razmjene, oko 17 puta na 2,5 jena razmjene, i oko 20 puta u 2.3 jena razmjena sada ima. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj obrtaja u prosjeku hiljadu jena Ako imate normalnu pode?avanje nokat. Toliko ili ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslu, i ?injenica da je otvaranje nokta, jer gotovo da nema, poku?ajte da izaberete platformu koja pretvara minimum jednaka stopa gotovinu po broju okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jena hiljada. Budu?i da ?ete biti neujedna?en u protoku lopte, po implantacija najmanje nekoliko hiljada jena, mo?emo re?i sa razumno odrediti prora?unati broj okretaja. 3 jena razmjena je postao oko 20 puta. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj obrtaja u prosjeku hiljadu jena Ako imate normalnu pode?avanje nokat. Toliko ili ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslu, i ?injenica da je otvaranje nokta, jer gotovo da nema, poku?ajte da izaberete platformu koja pretvara minimum jednaka stopa gotovinu po broju okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jena hiljada. Budu?i da ?ete biti neujedna?en u protoku lopte, po implantacija najmanje nekoliko hiljada jena, mo?emo re?i sa razumno odrediti prora?unati broj okretaja. 3 jena razmjena je postao oko 20 puta. Neke varijacije u modelu i mo?e, naravno, ali to je broj obrtaja u prosjeku hiljadu jena Ako imate normalnu pode?avanje nokat. Toliko ili ne uklju?uje, mo?da mislite, ali to je realnost.

 

u normalnom poslu, i ?injenica da je otvaranje nokta, jer gotovo da nema, poku?ajte da izaberete platformu koja pretvara minimum jednaka stopa gotovinu po broju okretaja. Me?utim, to nije dovoljno udario jena hiljada. Budu?i da ?ete biti neujedna?en u protoku lopte, po implantacija najmanje nekoliko hiljada jena, mo?emo re?i sa razumno odrediti prora?unati broj okretaja.