Razlika od poslovne politike s obzirom na lokaciju pa?inko salonu (stanica Agents & prigradskih ku?e)

Bilo kojoj prodavnici, mislim da je poslovanje sa razli?itih ure?aja po uvjetima na gradili?tu. Pa?inko nije izuzetak, imamo razne i razli?ite mjere, poslovanje i izradu vlastitih radnji sliku uvjetima na gradili?tu. Na primjer, ispred ku?e stanice i prigradskih prodavnicama, razlika je velika funkcije. Hajde da usporedite razliku u vremenu baze klijenata i vrhunac rad.

 

■ pa?inko salona za obavljanje poslovne u vremenskoj zoni

 

stanica ispred stanice pa?inko salonu baze klijenata i vrhunac tr?anje, spreman trgovina u mnogim centru pje?a?ki saobra?aj. Za blizini ?eljezni?ke stanice, i kancelarijski radnici doma?ica i starih i putu ku?i s posla od mladih mu?karaca i ?ena, o?ekujemo baze klijenata raznih uzrasta. Konkretno, ovo pona?anje je ?e??a radnim danima. Tokom ve?eri od jutra, to je bolje, kao ?to su doma?ice i starije osobe mnogo, bit ?e posebno bend ?ena je ?esto put.

 

Ali ispred operacije stanice vrh je takvih odavde. Od ve?ernji izlazak nazad je bolji, koji je dolazio u radnju iz

 

jutra, na na?in zamijenjen, ovaj put su zaposleni radnici poslije posla ?e po?eti da ?ine ve?inu operacije. Prema ovom trenutku, ono ?to promet intenzivne baze klijenata je, 's najve?i karakteristika ispred radnje stanice.

 

trgovinu gdje postoji trenutak unazad funkcije koje izreka, jer postoje kupci za povratak odba?eni ?ak iu jaku bazu, imati kao jedan od izbora i zbog toga ?to je cilj tamo.

 

u ?estokim stanici pred takmi?enje, radnju ne mogu privu?i kupce po 7 ili 8 poslije podne radnim danom 06:00, ima opstanak postaje te?ko.

 

(※ Usput, ako du?an ima da se prilagodi loptu ?ta sa ROM Yara Horukon, opcija je da pokupe ovu vremensku zonu.) _ x000D_
Me?utim, za pla?ene radnike odmor je odmor, operacija vrhunac i ve?eri od podne, ?e biti potpuno druga?iji tok i radnim danima. Osim toga, jer je konkurencija radnju ?esto, ?ak i ?im loptu iz drugim trgovinama, operacija ?e se mnogo promenilo.

 

 

 

■ prigradskih pa?inko salonu bazu klijenata i vrhunac U vremenskoj zoni

 

rada klik, i re?i ?ta je u predgra?u trgovini, ne o?ekuju veli?inu baze klijenata na oko Station Shop. Govore?i o pokrovitelja, i otac va?em susjedstvu doma?ice i odmor, starost je tako?er na povi?enom, mnogo izgled lica, vidimo kao ?to su 60-ih godina iz 40-ih.

 

gosti nivo znanja je relativno niska, to je puno, postoje i mnogi trend koji je prazan slatki stol jake baze i prilago?avanje noktiju.

 

sve dok to nije popularan restoran dovoljno da pozove glasine u predgra?u pa?inko salon, koji se parkiranje posjetio automobil ili motocikl ili sli?no, koje postoji, to ne zna?i mnogo vi?e, tako da ?ak i oni koji dolaze u du?an od ranih jutarnjih sati nije da su mnogi je status quo.

 

ve?ina, jer ako ?ivite u va?em susjedstvu dolazi u du?an, radnih je po?eti istezanja u 12 sati prije i poslije podne, vrhunac proizvodnje ?e imati mnoge ku?e oko 15:00 od 1 h. I prigradskih kupujete postoji mala razlika izme?u operacije vrhunac u dan u tjednu. ?ak i ako postoji prodavnicu, jer nije tako blizu, to je lako staviti fiksni kupaca.

 

 

 

je da upotreba dobro na ovim funkcijama borbi protiv osnovu ???

 

1. Tako?er vodi vremensku zonu

 

prodavnica lokaciju vrha, jer vremena u kojima se produ?ava rad je druga?ija, tamo kao jedna od strategija je da se to pokupe najtoplijeg doba dana. Kao pa?inko salon, naravno, jer osoba koja je izdala loptu puno kada postoji visoka stopa iskori?tenja nije napravljen na ?albu radnje, nije za cilj ima.

 

 

2. U vremenu u kojem je timing

 

kupaca kupaca uklju?en petlje ?e te?iti da slatko sto jake baze i nokat ?e najverovatnije. To je zato ?to, na primjer, u slu?aju doma?ica, i to ?e biti bez obzira na to koliko je jak umrijeti, tako da ne morate da pripremi ve?eru, imam puno ljudi koji ?e podr?ati nerado. Pachipuro da zara?uje u strategiji koja ?e pokupiti takvu platformu tako?er postoji. _x00 0D_

 

3. Istra?ivanjem razinu znanja

 

kupca bazu kupaca, zbog toga je shvatio da je nivo publike koja. Razini postoji i mogu?nost da je prazan ukusna pijedestal kao niska kao ljudi ?esto kupuju. Naravno, ?injenica da ljudi sa visokom nivou nije ni jedna osoba, ali to je vjerovatno postati u ?injenici da sama radnji nema ukusa, Sajikagen od strana ?e samo ispolirati iskustva u borbi ne?e?.