U posljednjih nekoliko godina, jer je izdata od strane mnogih pa?inko magazina, informacije je postao tako lako u?i u ruci. Dakle, ako osoba koja je pogodila pa?inko, jednom, think're sam zainteresova...

U Horukon snimanje, ka?e se da su se podijelili jackpot grupisanjem pa?inko ma?ina u transformatoru. Dakle, ka?e se da je efikasna u Horukon hvatanje, ?elim da vidim kakve stvari odnosa izme?u Horukon...

Ako ne dobro znate, pa?inko salonu u ovom Horukon je, ?ini se smatra neki ljudi biti nezakonita, kao ?to su daljinski, original je nije stroj koji takve stvari. Je Horukon, je skra?enica od Hol ra?una...

Staro pa?inko je, neki ljudi koji su dobrog napada bilo lako ?ak i bez mnogo ulaganja. Nedavni Pachinko je, kockanje je vrlo jaka, spremna je da nestane za manje od 30 minuta, 10.000 jena.jer je takva...

U pa?inko ma?ina, to je uvijek montiran ROM-a. Dakle, kakva stvar za bilo ROM, ja bih da pogledate kako se to radi. Jer ROM, ili odrediti jackpot, koji sadr?i program, kao ?to su domet i performanse, ...