Horukon н?зкага набор функцы?, гл праз шлях у момант

У кампутары, ? мноства продажа?, з'я?ляецца захоп зала Conserver з'я?ляецца тое, што можа кантраляваць выплаты. У якасц? стады?, каб вызначыць працэнт выплат, высокага набору, сярэдняга параметру, кажуць, што н?зк?я налады. У, з'ява, якое адбываецца ? н?зк?м значэнн?, кал? вы хочаце, каб вызначыць загадзя, мы будзем глядзець на ц? ёсць так?-небудзь падобнага. Н?зк? ?зровень, таму што ёсць яшчэ меркаванне, што так шмат ?бачыць праз лёгка з высокай наладай.

 

, напрыклад, больш не прыйдзе нармальны ахоп, ? гэта часта не прыходзяць дасягнуць нават у каротк?я працо?ныя гадз?ны, як прав?ла, лёгка выдал?ць стымул Atsurichi, дасягнуць дэманстрацы? ?х?л можна ?бачыць тольк? адно ? тое ж, а таксама надзейнасць раптам н?зк? ахоп нап?наюць джэк-пот, будзе в?даць, шмат меркавання?, звязаных з эфектам дасяжнасц?. Кал? вы паглядз?це так?м чынам, н?зкая ?стано?ка, як прав?ла, як ён прыходз?ць усё больш ? больш, каб мець меркаванне, што гэта можа быць вызначана ? частцы, звязанай з вытворчасцю.

 

Затым с?мптомы, як?я з'я?ляюцца наступным найбольш распа?сюджаным з'я?ляюцца, нават кал? шмат клопата?, пацягну?шы за вял?к? ?дар, лёгка выцягнуць ?дар н?зкай выплаты, з'я?ляецца тое, што ёсць таксама з'ява паста-джэкпот, як? не адкат ? больш каротк?х працо?ных гадз?нах.

 

Акрамя таго, у выпадку высок?х параметра? або прамежкавых налад, але ? тым, што з'явы, так?я як шар ?смоктваецца адбываецца, каб пачаць, на н?зк?м узро?н?, таксама дасягнул? мяч у непасрэднай бл?зкасц? ад пачатку да наадварот, каб пачаць зус?м не ?ваходзячы, гэта з'ява адбываецца, што блукаць.

 

Але такая рэч, здаецца, некаторыя рэчы, як?я на самай справе адбылося, безумо?на, таму што гэта залежыць таксама ад рэгулявання пазногця, ? ?сё адбываецца, каб забяспечыць н?зкую наладу, кал?, да проц?леглага меркавання, што не можа быць добрым але некаторыя з ?х.