Hanemono OK ? тэоры? памежнага?

У апошн?я гады, так як ён выпускаецца мног?м? часоп?са пачинко, ?нфармацыя стала настольк? лёгка ?вайсц? ? руку. Так?м чынам, кал? чалавек, як? трап?? у патинко, аднойчы, я think're зац?ка?лены ? тым, што ?бачы? сказаць тэорыю межа?.

 

Тут тэорыя мяжы, я хаце? бы паглядзець. Перш за ?сё, перад г?сторыяй тэоры? межа?, ёсць рэч, якая называецца памежным. Пачинко машына, ёсць вял?кая верагоднасць траплення, адпаведна. Л?н?я мяжы, кал? джэк-пот у ?мавернаснай джэкпота вул?цы машыны, сума была абнаяв?ць сумы ? выплаты, што ?нвестыцы?, кажа, што кропк? гал?навання быць плюс або м?нус 0.

 

? выпадку пачинко ёсць, гэтая мяжа, вял?кая верагоднасць траплення ? знос?ны Чанга хуткасць ? г.д., перал?чваецца з мноства л?кавых значэння?, гэта выя?ляецца як л?к абарота? тысяч ен. Пачинко машына, ?нутры ? па-за, па?тараць ц? не, мы можам так, каб сыходз?цца да верагоднасц? джэкпота, як? бы? усталяваны.

 

Так?м чынам, патрап?л? ? памежнай л?н?? або некальк? матрыц, як?я был? ?сталяваныя для кожнай машыны, у выпадку сысц?ся на верагоднасць набору джэкпота да машыны, таму што прыбытак, 'S ?дэя тэоры? межа?.

 

вядома ж, тэарэтычна, але я думаю, што ён ста? бы так, гэта не ?дзе на самой справе зраб?ць гэта так добра. Кажучы пра тое, чаму, Пачинко салоны был? праведзены пазногцям? адкарэктаваных ? краме. Пачинко салоны вы рэгулявання цв?к памежнай л?н?? вул?цы, здаецца, што няма рана.

 

, кал?, вядома, адкрыты для пазногця? вакол самага пачатку, кал? вы думаеце, ц? ёсць таксама за межам? межа?, ? г.д. Кал? вы зраб?л? больш жорстк?м рэгуляванне цв?ка з вакол атакуючым, был? скарэкц?раваны, напрыклад, чысцячы шарык, нават кал? многае пачаць вакол, паменшыць выплаты будзе хутчэй. Кал? справа даходз?ць да

 

?се выплаты, тольк? адкрыць тольк? цв?к у непасрэднай бл?зкасц? ад самага пачатку, я рэч, што яна станов?цца недастатковай. Каб практыкаваць гэтую тэорыю межа?, размешчаны ? паверхн? дошк?, мы разгледз?м усе налады пазногця?, памяншае шары Вы пав?нны выбраць невял?кую табл?цу.

 

як мага больш до?гачаканая з мяча, не памяншаючы, кал? не тануць наступны вял?к? х?т, але кал? вы паглядз?це на агульную суму плацёжнага балансу, станов?цца адмо?ным, так як тэорыя мяжы ?жо не выконваецца.
, аднак, з'я?ляецца тое, што ? пачинко пастав?ць гэтую тэорыю мяжы ? маёй галаве, каб выйграць, я думаю, што гэта вельм? эфекты?на. У выпадку пачинко ёсць, у той час збежнасц? да вял?кай верагоднасц? траплення, каб зраб?ць грошы колькаснага значэння бескарысна ? не ператварыць гэта шмат тысяч ен самых н?зк?х.

 

нак?ро?ваць сваю хуткасць кручэння, кал? мы выб?раем платформу, чым слепа страляць, я думаю, што вын?к будзе добрым. Практыкаваць тэорыю мяжы, каб заняць час, вам неабходна сабраць дадзеныя таксама выконваюцца на працягу до?гага перыяду часу.

 

Аднак, так як трапленне ? тэоры?, гэта можа быць, што варта паспрабаваць.